Derfor ønsker KrF en ny ordning for foreldre som mister et barn. Vi kaller det sorgpermisjon. For tro det eller ei, det finnes ikke i dag. Derfor har KrF fremmet forslag om dette på Stortinget.

Når sorgen treffer inn kan det ta tid å komme tilbake i jobb. KrF mener at den tiden skal foreldre få uten at de må sykemeldes med en psykisk diagnose. For å sørge er ikke en sykdom. Derfor bør det heller ikke måtte stilles en diagnose for å få tid til å sørge etter at det verste i livet har skjedd. I dag kan mennesker i dyp sorg rett ut bli påtvunget diagnoser som «depresjon», «tilpasningsvansker» eller «situasjonsbestemt psykisk syk». For mange bringer det med seg ekstra og unødvendige belastninger.

Hvert år dør rundt 300 barn under fire år i Norge, ifølge Landsforeningen uventet barnedød (LUB). Bak disse tallene er det familier i ulike livssituasjoner og i krevende hverdager. For noen kan det være naturlig å komme raskest mulig tilbake til jobb, mens andre trenger mer tid. I dag må ofte fastlegen godkjenne den ekstra tiden, og da uten andre virkemidler enn å sykemelde mor eller far med en psykisk diagnose. Slik burde det ikke være.

Med KrFs forslag om sorgpermisjon vil foreldre få tid til å prosessere tapet mer ryddig, samtidig som sorgen anerkjennes for alvor. Jeg tror ikke vi skal gjemme bort at når sørgende blir tatt på alvor og sett av samfunnet, at sorgen kan bli lettere å bære. Jeg tror også de foreldrene kan finne tilbake til gammel styrke og motivasjon raskere. Det har verdi for både dem, arbeidsplassen og samfunnet.

I både Danmark, Sverige og Finland har politikerne klart å innføre lignende former for sorgpermisjon. Det bør vi også få til i Norge. Dessverre ser forslaget ut til å bli nedstemt av partiene på Stortinget. Jeg synes det er rett ut skuffende at ikke flere partier ønsker å finne løsninger for mennesker i livskriser som dette.

Sorg krever plass og alle vil gå gjennom det ulikt. Den kan sluke hele hverdagen og den kan kreve alt av energi og overskudd. Det er forståelig, og jeg savner at storsamfunnet gir plass til sorg. Det er derfor på tide at vi tar sorg på alvor, og kommer med noen konkrete løsninger for folk som mister det umistelige.

Vi har både råd og rom til å innføre sorgpermisjon i Norge, og det trengs.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal