Staten bevilger pengene og kommunene forvalter sine inntekter og overføringer så godt de kan. Skoler må nedlegges, helseforetak sliter økonomisk og må foreta endringer og eldreomsorgen er mangelfull i mange kommuner.

ALT dreier seg om økonomi og ressurser. Da er det ,etter min mening, forunderlig at staten reduserer/fjerner vellykkede private foretak å drive innen disse områder. Barnehagedekningen hadde aldri vært vellykket uten de private foretak.

Fortiden viser at et samarbeid mellom det offentlig og private har gitt landet gode løsninger i flere forhold.

Dette er problem over hele landet. Jeg mener det burde være muligheter til å finne et nærmere og bedre økonomisk samarbeid slik at staten kunne tiltre kommunene i vanskelig situasjoner. Norge har tilstrekkelig med midler.

Staten stiller gjerne opp med milliarder til tiltak ute i verden, men er lite villig til bidra til kommuner som i gitte situasjoner sliter. Det er flere grunner til at kommuner ikke har tilstrekkelige midler enkelte år, og at de da må redusere sin innsats på disse områdene burde ikke være akseptert.

Skole, helse og omsorg er tre fundamentale områder for oss alle i den situasjonen vi befinner oss i. Det burde være mulig å finne løsninger som gjorde at en hver kommune hadde trygghet for å gi sine innbyggere trygge rammer på disse tre vesentlige områder. Det må være fortvilt å være lokalpolitiker å få budsjettene til å kunne tilfredsstille sine medborgere.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal