Grensejustering – tid for ettertanke

foto
Hvorfor gjennomføre en kommunereform, dersom det ikke innebærer en fordel å tilhøre en større og mer robust kommune? spør Terje Angvik i Angvik Bygdalag i dette innlegget. Foto: Bjørn Brunvoll