Fylkeslederen i Sosialistisk Venstreparti farer med løgn

foto
– Det er utrolig mange på Raudsand som ikke er enig med Jacobsen eller med motstanderne av ny industri, skriver Anne-Karin Sjøli i dette innlegget. Foto: Øyvind Leren