Den brutale krigen i Ukraina har drevet millioner av redde og fortvilte mennesker på flukt. Søndag ble det rapportert at rundt 1,5 millioner ukrainere hadde klart å flykte til nabolandene. Hvert døgn kommer 200.000 mennesker fra Ukraina, de fleste til nabolandet Polen. Vi ser konturene av den verste flyktningkrisen i Europa på tre generasjoner. Resten av Europa, Norge medregnet, må forberede seg på å være med på den internasjonale dugnaden for å ta imot mennesker som flykter fra krigens grusomheter.

Nå er det ikke lenger politikere som kappes om å føre den strengeste flyktning- og asylpolitikken som må høres, nå handler det om å vise solidaritet og ta imot så mange barn, kvinner og eldre som overhodet mulig. De første flyktningene fra Ukraina har allerede kommet til landet vårt, mange, mange flere vil komme i dagene og ukene. Kommunenes interesseorganisasjon KS har kartlagt at 281 av landets 356 kommuner allerede har sagt ja til å ta imot flere flyktninger. Det lover godt at viljen til å hjelpe mennesker i den ytterste nød, er så stor. Vi tar for gitt at samtlige kommuner i vårt område blir med på den humanitære dugnaden ved å ta imot og bosette flere flyktninger.

Kommunene i vårt område har erfaring med å bosette flyktninger. Seinest fra 2015 da mange mennesker flyktet fra krigshandlingene i Syria. I fjor ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI eksempelvis Molde om å bosette 50 flere flyktninger i 2022, Hustadvika 24. De andre kommunene i vårt område ble også bedt om å ta imot flyktninger. Denne gangen blir behovet for å ta imot flyktninger større enn noen gang tidligere, for ingen har kunnet se for seg masseflukt i så stor skala som vi er vitne til nå. Regjeringa og de sentrale myndighetene må gi beskjed så tidlig som mulig at flyktninger kommer, slik at kommunene får tid til å legge til rette for dem som kommer, med boliger, helsehjelp, barnehage, skole og språkopplæring. Mange kommer til å bli boende her i lang, lang tid. Våre kommuner skal være flyktningenes trygge havn.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal