Vi har i mange år vært veldig plaget av måser på Batnfjordsøra. Jeg ser at noen mener at vi skal la de være i fred, men da må jeg spørre – er de selv plaget av måser?

Jeg tror nok at disse som mener det, ikke er så plaget som oss. Spetaklet begynner i slutten av april og varer til midten av august og er et sant helvete for de som er mest plaget, nemlig på sykehjemmet og området rundt. Det gjelder de ansatte, pasienter og besøkende.

I tillegg er Torget ubrukelig i denne perioden. Det er ikke bare uhyggelig med all skitt, skriking og angrep, men det er i høyeste grad uhygienisk og potensielt smittefarlig, spesielt for andre dyr, men i ytterste konsekvens også for mennesker.

Dette ser de mest ekstreme dyrevernerne bort fra, måsen skal forsvares uansett.

Jeg ser at Dyrevernerne sier at det er vår skyld at måsene har kommet «på land», men det stemmer i alle fall ikke på Batnfjordsøra. Jeg er født og oppvokst her og måsene holdt seg nede ved sjøen i tidligere tider nede i fjæra utover stranda. Området der de da la reir, er fortsatt helt uberørt.

BOR DER: «De finner ikke mat i sentrum her. Jeg bor nesten nedi fjæra så jeg ser det,» skriver Jon Hals. Foto: Eirik Heen

Det hevdes også at de ikke finner mat andre steder enn der det bor folk – feil igjen – de kommer hver kveld og natt ned i fjæra og sjøen for å spise. De finner ikke mat i sentrum her. Jeg bor nesten nedi fjæra så jeg ser det.

Noen av årsakene til at de bygger reir «på land» er at det er bygd mange kommunale bygg med flate tak og så er den hersens minken som jakter på reirene. Vi har heldigvis en som jakter på minken, men han alene kan ikke fange alle.

Her må det organiseres jakt fra kommunalt (fylkeskommunalt?) hold slik som på Smøla.

Hva er løsningen? Jeg er selvsagt enig i at vi må ha en lov som gjør at det tas hensyn til dyr og fugler, men jeg mener at loven går for langt.

Det hevdes at bl.a.fiskemåsen er utrydningstruet – hvem har bestemt det ? Skal vi tro på det? Da kan det se ut til at alle er her på Batnfjordsøra, for her blir det bare flere og flere.

Nå blir en straffet dersom en rører den første kvisten som måsen kommer med og slik kan vi ikke ha det, loven må forandres slik at huseierne kan rydde bort påbegynte reir slik at måsene til slutt finner andre steder å bygge på – og det gjør de helt sikkert – det ligger i deres natur.

De mest fanatiske dyrevernerne rystes antagelig inn i sjelen av et slikt forslag, men spørsmålet blir til syvende og sist – skal vi eller måsene bo her?

Vi kan i alle fall ikke ha det slik vi har det nå.

PS: Jeg har i kommunestyret bedt om at det ikke blir flatt tak på det nye sykehjemmet som skal bygges neste år. Der MÅ det bli mønetak for å unngå reir mest mulig. Det ble riktignok ikke reagert i salen med støtte hverken fra ordfører eller de andre da jeg kom med forslaget, men så bor ingen av de andre folkevalgte her heller, så da er det vel ikke så nøye.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal