«Vi støtter oss til et føre-var-prinsipp for våre neste generasjoner, faglige vurderinger fra forskningsmiljø og innsigelser fra naboene»

foto