Fortetting er tilpasning, ikke kopiering

foto
Kjell Vatne (V) viser til at fortetting er mulig på mange tomter, bla. fra 60-tallet da tomtene gjennomgående var større. – Men alle har ikke naturlig plass til 4 boenheter uten betydelige terrenginngrep og bruk av dispensasjoner. Foto: Bjørn Brunvoll