Norsk reiseliv er optimister foran en ny sommersesong. En undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv viser at et flertall av medlemsbedriftene opplyser at booking er tilbake på vanlig nivå.

Slik oppleves det også for mange virksomheter i vår region. Hotellkjeden Classic Norway forteller at de tar med seg svært gode tall inn i sommeren. Møre og Romsdal er en av de regionene som har størst forventninger til årets sesong. Det kommer godt med for ei næring som har blitt hardt rammet under pandemien.

Mangel på arbeidskraft er den store utfordringen. Blant norske hotell svarer sju av ti virksomheter at de mangler personell ved inngangen til sommeren. Bemanningskrisen er på mange måter varslet, men verken bransjen sjøl eller omgivelsene har klart å knekke koden for hvordan de skal rekruttere bedre.

Spesielt gjelder dette kokker og servitører. Akkurat nå er det mange bedrifter som må ta i bruk kreative løsninger for å rekruttere. Gratis bolig, høgere lønn og finnerlønn er blant tiltakene som blir brukt. Dette hjelper i enkeltsaker, men kanskje burde bransjen også se på nytt på rammebetingelsene i disse jobbene. Mange velger bort yrket på grunn av dårlige lønnsbetingelser.

Også lokalt er det utfordringer knyttet til rekruttering, spesielt til sommersesongen. Som en konsekvens av dette har næringa tatt noen steg tilbake og i større grad rekruttert lokale skoleelever og studenter.

Det har blitt sterkere konkurranse på det europeiske markedet, og mangel på fagfolk innen hotell- og restaurantfag er ikke en særnorsk utfordring. Det vil ta tid å snu denne situasjonen, og det krever at bransjeorganisasjonene jobber godt sammen med myndighetene med rekruttering og kompetansebygging.

En god sommer som kan sammenliknes med 2019 vil være første steg. Det vil bidra til mer optimisme i bransjen. Deler av denne utfordringen ligger på reiselivet sjøl. Gjennom pandemien har det offentlige brukt mye penger på å holde sysselsettingen i næringa oppe. Forhåpentligvis bidrar dette til at fagarbeiderne i næringa kan gå tryggere tider i møte.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal