Samme dag innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen, etter et frokostmøte på Statsministerens kontor. Det var punktum på ei uke med store protester og demonstrasjoner i Oslo. – Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa Støre fredag formiddag.

Nå er det over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak. Siden slutten av 1990-tallet har samene kjempet mot planene om vindkraft på Fosen. De fryktet for den tradisjonelle reindriftsnæringa i området, men ble ikke hørt. Seks familier tok saken til retten og vant fram i Høyesterett høsten 2021.

Demonstrasjonene i Oslo denne uka vekker sjølsagt minner om det som skjedde for over 40 år siden. I januar 1981 var 800 demonstranter samlet i Stilla ved Altaelva, der kraftutbyggingen skulle starte. I en politiaksjon ble demonstrantene fjernet 532 arrestert. 800 ble bøtelagt. Samtidig var det også store samiske demonstrasjoner i Oslo.

For oss i Romsdal vekker slike demonstrasjoner også minnet om Aura- og Mardøla-utbyggingen. Kampen mellom sentrale myndigheter og lokalsamfunn, og uenighet i lokalsamfunnet var bakteppe da.

Storsamfunnet har mange ganger måtte beklage overfor samene. Før dette, i 2017, var det daværende statsminister Erna Solberg som beklaget norsk politikk. 20 år tidligere sa kong Harald; en «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk». Ordene kom da han offisielt åpnet Sametinget i 1997

Denne gangen vant samene fram med sine protester og demonstrasjoner. Beklagelsen kom seint, men er kanskje viktigere nettopp av den grunn. Det er på ingen måte av avslutning av saken. Men vi tror at reineierne på Fosen har vunnet en viktig seier med det som skjedde denne uka.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal