Tidligere behovsstyrt budsjettering er blitt til budsjettert behovsstyring

foto