Nye Molde SP sterkt kritisk til giftdeponi i Molde kommune

foto
Cecilie Skjengen Foto: Privat