Vår bedrift er tungt belastet av norske eiere (100 % av aksjonærene er bosatt i Norge). På grunn av at vi har tilhold i Norge, blir selskapet belastet med en ekstraskatt, formuesskatten. Politikere fra de fleste partiene, bekrefter at de ser at formuesskatten kan være problematisk for mange bedrifter.

Uansett hvor mange og gode argumenter som legges frem, lytter ikke politikerne til bedriftene og bedriftseierene. De legger det døve øret til og skylder på folk flest, at det er de som ikke ønsker skatten fjernet. Det politikerne glemmer, er at når folk ikke får vite sannheten om hvordan skatten skader norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, kan de heller ikke gjøre en relevant vurdering av om skatten bør fjernes.

Jeg nevner eksempelet med formuesskatt, fordi vi har kommet i samme modus når det gjelder debatten rundt Møreaksen. Du er enten for eller imot Møreaksen. Fra motstandernes side, er den eneste målsettingen å stoppe Møreaksen. Det er uinteressant å lytte til næringslivet. Det er viktigere for mange å sanke flest mulig stemmer og komme i maktposisjon, enn å lytte til hva bedriftene har å si om saken.

Det er bedriftene som faktisk utgjør motoren i fylket. Og vi er avhengige av økt tilflytting for å fortsette å skape vekst. I dag taper Møre og Romsdal til de store befolkningssentrene i landet, og sakker stadig akterut.

I stedet for å akseptere at det er utarbeidet et veiprosjekt som i dag har høy prioritet i Nasjonal transportplan, brukes det enorme ressurser på å torpedere veiprosjektet. Det meste er visst galt med Møreaksen.

En skulle nesten tro at frykten for otrøyinger og gossinger er så stor, at om de gis døgnåpen tilgang til fastlandet, er det stor sannsynlighet for at de vil gjøre livene til folk ulevelig.

Og her kommer vi kanskje til kjernen i hvorfor motstanderne av Møreaksen har hatt slik suksess med å skaffe tilhengere. Frykten for det ukjente er et kraftig våpen når en skal nedkjempe motstand. Ved å spre usikkerhet og misinformasjon om hvor stort problem Møreaksen kan utgjøre for folk, er det lett for mange å velge det kjente og trygge, og dermed støtte de som kjemper mot endring. Det finnes jo ingen reelle alternativer til Møreaksen.

Her kommer de største informasjonsbærerne i fylket inn, Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten. Det er selvsagt viktig at flere sider av en sak kommer frem til publikum. Men lokalaviser har også flere oppgaver. Nemlig å få frem de positive sidene ved ei sak. Når det gjelder Møreaksen, hadde det vært nyttig at folk fikk vite mer om hvor viktig sambandet er for bedriftene i fylket, og hva som faktisk er konsekvensen om fylket skulle velge bort Møreaksen.

Jeg noterer meg at veier og transportårer er sentrale saker på Sunnmøre også, men overraskende nok er Møreaksen nærmest som en parentes i flere av diskusjonene. Bedre er det ikke på Nordmøre. Bedriftseiere og bedriftsledere: «Wake up»!

Har dere politikere tenkt å gjøre det samme i Møreaksen-saken, som dere så langt har gjort med formuesskattediskusjonen, ignorere bedriftene? Eller tar dere bedriftene på alvor og sørger for at verdens beste fylke blir enda bedre for bedriftene og et mer interessant sted å flytte til?

Husk at bedriftene er Møre og Romsdals fremdriftsmotor, det er opp til politikerne om den blir elektrisk!

Godt valg!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal