Det skal lønne seg å jobbe ved siden av skole, men du kan nesten ikke tjene noe som helst uten å bli skattlagt. Vi i FpU mener derfor at frikortgrensen bør økes til 250 000 kr.

Ungdom bør belønnes, ikke straffes for å jobbe ved siden av studiene. Problemet i dag er at denne regjeringen ikke prioriterer de unge. Å skape mer frihet for den yngre generasjonen er bare positivt. Øker vi frikortgrensen vil flere unge bli mer engasjert og motivert til å enten skaffe seg en jobb, eller jobbe ekstra etter skolen. Mange vil i tillegg få muligheten til å spare til egen bolig. Ved at flere unge jobber, vil det skape et mer lønnsomt samfunn. Det er også et tiltak for å få flere unge ut i jobb.

FpU jobber for at ungdom skal jobbe mer skattefritt. Bare da frikortgrensen ble økt til 65 000 kroner, så vi en økning blant unge som hadde sommerjobb. SSB viser i en undersøkelse i 2021 at hele 7 av 10 unge hadde jobb ved siden av studiene. Som viser at å heve frikortgrensen lønner seg.

I verdens rikeste land er frikortgrensa altfor lav, og det rammer oss unge. I en tid hvor lommeboka er for trang på grunn av matprisene som har steget, i tillegg til drivstoffprisene og i hvert fall strømprisene. EU definerer selv at fattigdomsgrensen er på omkring 250 000 kr, så hvorfor skal vi da skattlegge de som sliter mest? Med å heve frikortgrensen minsker vi fattigdommen, belønner de som jobber og ikke minst motiverer oss unge.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal