Krigen har fått enorme konsekvenser, også langt utenfor krigsområdene. Men først og fremst rammer den brutalt befolkningen i Ukraina. Titusenvis av mennesker har blitt drept. Millioner av mennesker har blitt drevet på flukt. Mange byer og steder i Ukraina er ødelagt av den brutale krigføringen. Men Ukraina har vist stor motstandskraft og utholdenhet.

I forrige uke inngikk et historisk bredt flertall på Stortinget forlik om sivil og militær støtte til Ukraina i fem år framover. Støtten er utrolig viktig og i tråd med det vi ser fra resten av den vestlige verden. Denne uka fortalte USAs finansminister Janet Yellen at USA skal yte ytterligere 10 milliarder dollar i økonomisk støtte til krigsherjede Ukraina. Dette kommer på toppen av 46 milliarder dollar som USA allerede har bidratt med i form av våpenleveranser, økonomisk støtte, humanitære bidrag og annet.

De fleste av våre allierte har bidratt betydelig med penger, nødhjelp og våpen til Ukraina. Den internasjonale militære støtten er avgjørende for Ukrainas forsvar.

Krigen har samlet Nato og store deler av Europa. Det nordiske samarbeidet er viktigere enn gang, For det som skjedde for et år siden har vært et tidsskille. I dag er det bred enighet om norsk forsvarspolitikk, og at det er viktig med bredt internasjonalt samarbeid. Et Europa der stormakter tar seg til rette og angriper naboland kan ikke aksepteres.

Vi håper inderlig at folket i Ukraina kan få fred snart. Europa og Nato må stå sammen og hjelpe Ukraina til en fred som kan sikre at landet forblir fritt og demokratisk.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal