Jacobsen sier Molde kommune mottar ca 12 mill. fra Havbruksfondet og dette stemmer, men 5 mill. av dette er toårig utbetaling grunnet økt produksjon (ny lokalitetsbiomasse) og vil falle bort om biomassen ikke økes minst annethvert år. Dermed står vi igjen med ca 6,7 mill utbetalt fra det statlige Havbruksfondet til kommunen i frie inntekter.

Siden Jacobsen vil opprette kommunedelsutvalget etter modell fra Nesset kan vi se litt på tallene derfra. Kommunedelsutvalget i Nesset mottar 9,48mill av de årlige kraftinntektene Nesset Kommune hadde med seg inn i den nye kommunen. Av den totale summen på 40mill Molde Kommune mottar årlig i inntekt fra kraftutbyggingene i indre utgjør dette ca 25%.

Så kan vi se på hva dette ville ha utgjort for et fond for Midsund. Som det riktig skrives ligger brorparten av biomassen som produseres i kommunen i Midsund, nærmere bestemt 75%. Om vi tar 6,7 mill., trekker fra 25% grunnet biomasse produsert i andre deler av kommunen og så etter modell fra Nesset overfører 25% av dette igjen til ett lokalt utvalg, vil dette utgjøre ca 1,2mill. til disposisjon for utvalget før administrasjonsutgifter.

All den tid dette er inntekter som allerede ligger inne i budsjettet hadde det vært interessant å vite hvor SV og Jacobsen vil kutte i driften for å finansiere dette.

Og hva med inntektene fra biomassen ellers i kommunen, samt inntektene fra kraftverkene på Istad? Skal disse gå til ett kommunedelsutvalg for tidligere Veøy kommune og Bolsøy kommune?

Henrik Aarseth Svensli

Vara for Molde Høyre

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal