En kvinne blant publikum fikk et illebefinnende i det borgertoget passerte i Molde. Blant deltakerne i toget var frivillige fra Molde Røde Kors. De hadde også med seg førstehjelpsutstyr.

Da situasjonen oppsto gikk de sjølsagt ut av toget for å bistå kvinna. Romsdals Budstikke har snakket med kvinna som fikk hjelp, og hun skryter veldig av de frivillige. Situasjonen illustrerer på en god måte hvor viktig arbeidet til Røde Kors er. En dramatisk situasjon kan oppstå når som helst.

Samtidig som de ga førstehjelp fikk Røde Kors illustrert betydningen av sitt arbeid. Med seg i Borgertoget hadde de 2000 kort som forteller hva man skal gjøre dersom man kommer opp i en dramatisk situasjon. Det er viktig at slik kunnskap blir spredd, og at folk i alle aldre fatter interesse for førstehjelp.

Røde Kors gjør en viktig jobb med kursing, oppfølging og operativt arbeid. Deres budskap er enkelt: helt vanlige mennesker kan redde liv.

Frivillig arbeid er viktig i et lokalsamfunn. Røde Kors og flere andre organisasjoner gir viktige bidrag til lokalsamfunnene. Ved store arrangement er de gjerne til stede. Når man trenger mannskap i en akuttsituasjon er de aldri langt unna. På lederplass har vi flere ganger framhevet betydningen av at frivillige lag og organisasjoner har gode rammevilkår. Det er også borgertoget i Molde en god illustrasjon på.

Lag og foreninger tilbyr areaer for læring, mestring og trivsel for mennesker i alle aldre. mangfoldet som ble vist kan Molde være stolt av.

En ny undersøkelse viser at det er mange som kjenner til førstehjelp, men at de er usikre på hvordan de ville opptrådt i en nødssituasjon. Spesielt gjelder dette for ulykker utenfor egen husstand. Disse tallene bekymrer. I løpet av et år er det over 120 000 ulykker med personskade i Norge.

I dag finnes det digitale hjelpemiddel som gjør at man kan være litt bedre forberedt. Ved å tanke gjennom hva man ville gjort, og forberede seg på at en slik situasjon kan oppstå bidrar man også til at beredskapen i samfunnet blir litt bedre.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal