KRONIKK

Én felles pasientjournal realiseres i Midt-Norge

Helseplattformen vil gi fremtidens pasient en helhetlig, sammenhengende helsetjeneste. Et unikt samarbeid i Midt-Norge gjør dette mulig.

INFORMASJONSFLYT: Visjonen om én felles pasientjournal blir virkelighet for pasienter og helsepersonell i Midt-Norge. Innføringen starter i 2021.  Foto: NTB scanpix

– Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal» og samarbeider tett med det nasjonale arbeidet, skriver Torbjørg Vanvik i denne kronikken. 

Kronikk

Én felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, for alle kommuner, sykehus, fastleger og private – det er det ambisiøse målet for Helseplattformen. Programmet eies av Trondheim kommune og Helse Midt-Norge i fellesskap. Samtlige kommuner i Midt-Norge er med på laget gjennom opsjonsavtaler, og flere av dem har startet forberedelsene med finansiell støtte fra fylkesmennene.

Løsningen vi er i ferd med å anskaffe skal ikke bare erstatte en rekke ulike systemer som er i bruk i helsetjenesten i dag. Den skal gi oss bedre muligheter til å utnytte moderne teknologi for å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen, øke sikkerheten og gi helsepersonell bedre arbeidsverktøy. Som innbygger skal du få lettere innsyn i egen journal og dermed større innflytelse over egen behandling.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal» og samarbeider tett med det nasjonale arbeidet. Helseminister Bent Høie har ved flere anledninger sagt at han har stor tillit til det arbeidet som gjøres i Midt-Norge og følger programmet med interesse. Tilliten materialiserte seg i forslaget til statsbudsjett som kom 8. oktober, der det legges opp til lånefinansiering av Helseplattfor- men som det første IKT-prosjektet i helsetjenesten noensinne.

Den nye løsningen vil erstatte både dagens hovedjournal i spesialisthelsetjenesten («EPJ/PAS»), journalløsninger som brukes av fastleger og kommunehelsetjeneste, og flere andre IKT-systemer, men noen systemer vil også brukes videre og integreres med ny løsning. Helseplattformen planlegges innført fra 2021. Innførings- perioden vil løpe over noen år.

Helsepersonell fra hele helsetjenesten i regionen – leger, sykepleiere og annet helsepersonell fra sykehus og kommuner – arbeider i team i Helseplattformen. Dette unike samarbeidet skal gi oss en løsning som ivaretar både kommunenes og spesialisthelsetjenestens krav og støtter arbeidsflyten i hverdagen. Samtidig har eksperter på IT, sikkerhet og jus arbeidet med den tekniske løsningen, og ikke minst den sikkerhetsmessige håndteringen av helsedata. Vi har fått gode råd hos de ansvarlige nasjonale myndighetene på dette viktige området. Innbyggernes helseopplysninger vil bli lagret på en trygg måte. Vi vil ha full kontroll på hvem som kan få tilgang til data.

Konkurransen om å levere løsningen ble utlyst høsten 2016 som en stor, offentlig anskaffelse. Av 11 leverandører som søkte om prekvalifisering, gikk fem videre. Helseplattformen er nå i sluttdialog med leverandøren Epic, er et amerikansk selskap som leverer helseteknologi til en rekke ledende sykehus og helseinstitusjoner verden over. Men når kontrakten etter alt å dømme signeres i 2019, er det sykehus og kommunehelsetjeneste i Midt-Norge som har definert hvordan teknologien skal settes opp og brukes, i samsvar med våre behov og vår virkelighet.

Innføringsløpet har allerede vært forberedt i lang tid. Medregnet alle medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten, alle kommunale helsetjenester, private aktører og fastleger har rundt 40.000 personer i Midt-Norge jobb innen helse. Disse skal få et nytt, moderne arbeidsverktøy. Det er også disse som skal definere hvilke funksjoner vi tar i bruk av det den nye teknologien kan tilby. Løsningen skal tilpasses helsetjenesten i vår region og våre måter å jobbe på, men vi må også tilpasse oss en moderne, digitalisert verden og forberede oss på endringer.

Færre arbeidstimer vil gå med til å lete etter relevant informasjon og til å dokumentere innhold som allerede er skrevet inn i et annet system. Flere arbeidstimer bør kunne frigjøres til bedre pasientbehandling. Styrt etter tjenstlig behov vil helsepersonell få tilgang til relevant informasjon om pasienten, oppdatert og uten venting. Systemet skal også gi støtte i arbeidsprosessen ved for eksempel varsling om fare for sepsis eller allergiske reaksjoner, og forslag til neste steg i behandlingen. Med mobile enheter har fagfolk mulighet til å dokumentere og slå opp informasjon fortløpende.

Helseplattformen samler alle data om pasienten på ett sted. Dermed blir det enklere å trekke ut faktaunderlag – selvsagt anonymisert – til forskning og utvikling. Pasienten kan enkelt velge å gi samtykke til forskning – eller å reservere seg. Helseplattformen er satt opp for å legge godt til rette for forskning og utvikling både innen medisin og helseteknologi.

Pasienten får også mulighet til å logge seg inn selv, bestille og flytte på timeavtaler, oppdatere informasjon, og lese informasjon om sin behandling, oppdatert i sann tid.

Fremtidens pasient skal møte en helhetlig, sammenhengende helsetjeneste.

Som pasient kan du i dag oppleve at dine journaldata er lagret i flere ulike systemer, og at disse ikke alltid «snakker» like godt sammen. Fastlegen og spesialisten på sykehuset kan ikke se inn i hverandres journalsystem, og du må forklare situasjonen din til mange ulike personer. Havner du i en akuttsituasjon, kan det hende legen ikke ser viktig informasjon om deg. Med Helseplattformen vil alle opplysninger om deg ligge på samme sted, og være oppdatert.

Alle forstår at å innføre en så omfattende endring vil sette store krav til de som skal gjennomføre det. Vi er avhengige av at de åtte sykehusene og de over 80 kommunene forbereder seg i god tid og på riktig måte, og vi er avhengige av at fastlegene i regionen finner det hensiktsmessig å ta løsningen i bruk.

Vi har fortsatt et stykke å gå, men visjonen om én innbygger – én journal er i ferd med å bli virkelighet i Midt-Norge.

Torbjørg Vanvik,

Programdirektør for Helseplattformen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook

Tagger:

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk