KRONIKK

– Vi kan pasient- og brukerrettigheter – bruk oss!

– Mange kan trenge hjelp fra oss, men vet ikke at vi finnes eller hva vi kan hjelpe med.

PASIENTENES VAKTBIKKJE: «Lovgiver har gitt ombudene stor frihet til å tilpasse og skreddersy den hjelpen vi gir i hver sak. Dette kan være alt fra råd og veiledning, til bistand i klagesaker eller møter med behandlingsstedene som kan være en kommune eller et sykehus», skriver Runar Finvåg. Han er pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal.  

Kronikk

Trenger vi et pasient- og brukerombud i vårt opplyste og digitaliserte samfunn? All informasjon ligger jo tilgjengelig på internett? Vår erfaring er at det er et stadig økende behov for vårt arbeid. Landets pasient- og brukerombud mottar årlig over 15 000 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende som trenger hjelp til å orientere seg i en labyrint av rettigheter og kompliserte helse- og omsorgssystemer.

I dag (fredag 21.9., red.anm.) har alle landets Pasient- og brukerombud en felles markering av ombudsordningen. Det gjør vi fordi vi vet det er mange som kan ha behov for hjelp fra oss, men som enten ikke vet at vi finnes eller ikke vet hva vi kan hjelpe til med.

Lovgiver har gitt ombudene stor frihet til å tilpasse og skreddersy den hjelpen vi gir i hver sak. Dette kan være alt fra råd og veiledning, til bistand i klagesaker eller møter med behandlingsstedene som kan være en kommune eller et sykehus. Dette gjør ombudenes arbeidsmåte unik sammenlignet med andre offentlige hjelpeinstanser. Pasienter og pårørende orker ofte ikke å bruke kreftene sine i telefonkø eller starte lange klageprosesser.  Mange av de som tar kontakt med vårt kontor er fortvilet fordi de opplever mangelfull informasjon, de får ikke den utredningen eller behandlingen de mener de trenger, de har fått en skade etter en operasjon, eller kommunen gir dem ikke nødvendig hjelp og tjenester. Dette er spørsmål og problemstillinger vi kan hjelpe med.

Det å være pasient - og brukerombud betyr at vi er pasienter, brukere og pårørendes talsperson. Vi jobber for at saksbehandlingsreglene skal følges, og for at de som trenger helse- og omsorgstjenester skal få dette på en faglig god og riktig måte. For å få til dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss hvis dine opplevelser og erfaringer med helse- og omsorgstjenestene ikke har vært i samsvar med dine forventninger.

Lover og regler alene gir oss ikke gode helse- og omsorgstjenester.  Det er det ansatte på sykehusene og i kommunene som gjør. Som ombud møter jeg hele tiden dyktige fagfolk som gjør hva de kan for at pasienter skal få god helsehjelp, bli tatt på alvor, lyttet til og møtt med respekt og verdighet.  Heldigvis er det slik de fleste pasienter og pårørende også beskriver sin kontakt med sykehusene eller kommunen. Mitt mål er at alle skal ha den samme positive opplevelsen, og føle seg godt ivaretatt fra første kontakt.

Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser per telefon, e-post og brev. Les mer på www.pasientogbrukerombudet.no, eller ring oss på telefon 715 70 900. Ingen spørsmål er for små eller uvesentlige, og du kan være anonym om det passer best for deg. All hjelp fra oss er gratis og vi har taushetsplikt. Vi går ikke videre med en sak uten samtykke. 

Bruk oss!

Runar Finvåg, Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk