LEDER TORSDAG 13. JANUAR

Et dårlig forslag

Verna: Her fra elva Rauma, der Ulvåa og Rauma møtes langt oppe i Romsdalen.   Foto: Iver Gjelstenli

Verna vassdrag i vårt fylke er en vandring langs fantastisk natur.

Meninger

Etter mange år med naturlig fred langs verna vassdrag åpnes det nå opp for en ny runde med kamp om våre elver. Siden 1973 har 389 vassdrag blitt verna i Norge. Men midt i kraftkrisa er det nå flere som ønsker å redusere vernet.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland gikk ut i avisa Klassekampen og åpnet for å se på om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet. Før det har Senterpartiet og Fremskrittspartiet mer enn antydet det samme. I spørretimen i Stortinget forrige uke sa Høyres Nikolai Astrup at regjeringa kan regne med Høyres støtte for å vurdere skånsom utbygging av verna vassdrag.

Tirsdag denne uka fremmet Frp et forslag i Stortinget om å bygge ut ny vannkraft der det er miljømessig forsvarlig, også i verna vassdrag. Energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, begrunner forslaget med høye strømpriser og usikkerhet knyttet til den framtidige kraftsituasjonen.– Vi må sørge for å øke kraftproduksjonen i åra som kommer ved å bygge ut mer vannkraft, sier Sve.

Men til avisa Sunnmørsposten vil ikke Frank Sve være med på å fortelle hvilke av de verna elvene i sitt eget heimfylke han mener kan utbygges. Det kan vi godt skjønne. For lista over verna vassdrag i vårt fylke er en vandring langs fantastisk natur. Hvor elva er det naturlige midtpunkt og selve livsnerven i økosystemet rundt. Skal den nye kraftutbygginga komme i Raumavassdraget? Elva, hvor villaksen endelig er tilbake etter at vi mennesker nesten utryddet den med en tilført parasitt? Eller kanskje Geirangerelva, i Sves heimdistrikt, kan ofres?

Utbyggingskåte politikere som tror at en utbygging med «ny teknologi» ikke vil gå på bekostning av verneverdier gjør etter vår mening en alvorlig feilvurdering. Det gikk ikke lang tid etter Mardøla-aksjonen i 1970, at mange fikk øynene opp for at vi måtte verne bedre om våre flotte vassdrag. Det toppet seg med Alta-utbygginga, som daværende statsminister Brundtland seinere skal ha sagt at hun angret på.

Vassdraga våre har en varig verdi som ikke kan erstattes. En verdi som er uerstattelig for oss som samfunn, og for natur og liv rundt den. La elvene leve!