LESERINNLEGG

Problemstillingene som aldri har eksistert

Meninger

Siden 1948 har vi hatt en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 2,2 % i Norge. Altså vedvarende lav arbeidsledighet i 73 år. Perioden som drar opp snittet er fra 1991 - 1997 i AP sin storhetstid med Brundtland og Jagland ved roret.

Politikere må slutte å konstruere problemer som ikke eksisterer. 19.12.21 kan vi lese på rbnett.no at Per Vidar Kjølmoen fra AP proklamerer at “Arbeid til alle er jobb nummer én” - Dette er jo ikke et problem i Norge. Det har i etterkrigshistorien ikke vært et problem.


LESERINNLEGG

Åtte tapte år i næringspolitikken er nok

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi vil sende støt av energi inn i bedrifter som vakler.


Problemet er at arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, mens kompetente personer står i saksbehandlingskø for å få lov til å jobbe i Norge. Gode utdanninger fra utlandet underkjennes og vi har rett og slett ikke nok folk. I en slik problemstilling har vi klart kunststykket å velge inn partier som ønsker å begrense muligheten for arbeidsinnvandring også.

Menon Economics sin rapport viser riktignok at AS Norge har tapt markedsandeler. Det nevnes derimot ikke at Norge har hatt tidenes høyeste handelsoverskudd. Her utelates en stor vesentlighet. Den viktige fastlandseksporten (utenom olje, fiske og gass) har også økt betydelig siden sist AP styrte nasjonen. Eksporten har økt med 229 % siden AP sin storhetstid, med etterkrigstidens høyeste arbeidsledighet.

“Åtte tapte år for næringslivet” sier Kjølmoen, det er 8 år som har gått så det suser. Eksport av fisk? Har omtrent tredoblet seg i verdi de siste årene. Nesten en tidobling siden AP sin storhetstid på 90-tallet. Kan ikke skylde på inflasjon heller, for antall tonn har også gått så det griner.

Det er nok problemer i Norge, om ikke politikere skal konstruere problemer som ikke eksisterer.

Nå skal sant sies, at om vi ser bort fra svingninger i verdensøkonomien og pandemier, så har AS Norge omtrent på ALLE områder stort sett gått fremover over tid, i et lengre perspektiv, uansett hvem som styrer. Det er kanskje derfor politikere må nødt å finne på problemstillinger?

I valgkampen klarte man å danne et bilde av økte forskjeller og økt fattigdom i Norge - fakta er jo stikk motsatt. Antall minstepensjonister er på sitt laveste. Barnefattigdom blant ikke-innvandrere er nesten ikke eksisterende. Når man ser på antall barn som har foreldre som studerer - så er barnefattigdommen nesten selvforklarende, midlertidig og forbigående. Vi har en sosial mobilitet som er i verdenstoppen i Norge. Med så lav arbeidsledighet så MÅ vi ha innvandring - for at næringslivet skal kunne vokse, i stedet for å spise opp hverandre og byttelåne ansatte til høystbydende.

Med en arbeidsledighet under 4% får vi lønnsinflasjon og kunstig høyt lønnsnivå. Så ironisk nok er den sunneste arbeidsledigheten i Norsk historie i AP sin storhetstid på 90-tallet. Perioden ble også fulgt av en langvarig økonomisk vekst. Som viser at Kjølmoen ser på feil problem. I Norge i dag er de fleste i arbeid igjen raskt - noen faller utenom og de må vi se - men da kan vi ikke bruke tid på problemer som ikke eksisterer.

Jeg frykter en regjering som slår inn åpne dører og finner løsninger på problemer som ikke eksisterer, det er kanskje det skumleste norsk næringsliv kan stå overfor.

Frode Heimen, Molde Venstre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal