LEDER LØRDAG 20. NOVEMBER

Budkrig om fastleger er ikke vegen å gå

UTEN FASTLEGE: Før var mangel på fastleger et utkantproblem, nå opplever innbyggerne i Molde og andre bykommuner det samme. Hva skjer hvis ordningen kollapser?  Foto: NTB

Meninger

«For å si det som det er, så rakner det nå». Slik ordla kommuneoverlege Cato Innerdal seg da han orienterte politikerne i Molde om hvor vanskelig det er å få tak i nok fastleger. I Molde mangler det fem fastleger. Hvis hver fastlege har rundt tusen pasienter på lista, er situasjonen slik at minst 5.000 av Moldes innbyggere ikke har fastlege. Totalt er det rundt 120.000 innbyggere i Norge som ikke har fastlege. Det er absolutt ikke betryggende.


Molde sliter med fastlegedekning:

Det rakner for viktig ordning – også ordføreren står uten tilbud

Molde mangler 5 fastleger, prøver nå nye tiltak for å rekruttere. Mellom dem som står uten fastlege, er ordfører Torgeir Dahl.


Ordningen med fastleger ble innført for 20 år siden. Hensikten var at hver innbygger skulle ha sin faste lege å henvende seg til. Legen var mer tilgjengelig og kjente pasienten. På den måten fikk pasienten riktig behandling, og de fleste medisinske problem kunne avklares hos fastlegen, uten å bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Trygt for pasienten, lønnsomt for samfunnet. Gjennom åra har fastlegene fått flere oppgaver, for eksempel med å skrive legeerklæringer til ungdom i videregående skole for at fraværsgrensa ikke ble brutt.

Årsaka til at det er mangel på fastleger, er sammensatt. Noe forklares med lange arbeidsdager og stress. Med gjennomsnittlig arbeidsuke på 55,6 timer i uka jobber fastlegene lagt ut over normal arbeidstid. Noe skyldes administrativt arbeid og kostbar inngangsbillett til et kontorfellesskap. Noe skyldes for mange pasienter, og noe skyldes at for få leger utdannes.

Molde og alle andre kommuner er avhengig av fastlegene. Legene plikter å bidra med et visst antall timer på andre allmennmedisinske tjenester, som helsestasjon og sjukeheim. Fastlegene er en av bærebjelkene i helsetjenesten. Svikter den, blir køene lengre, og behandlinga ikke like effektiv. Vi forstår godt kommuner som ser på alle mulige lokkemidler for å få fastleger. Men om kommuner overbyr hverandre, flyttes bare problemet fra den ene kommunen til den andre. Løsningen er heller å utdanne flere leger, gi legene bedre lønn slik at de slipper tusen pasienter på kundelista og umenneskelig lange arbeidsdager slik at legene har mulighet til å ha et liv utenom jobben. Ansvaret? Det hviler på regjeringa.