LEDER FREDAG 5. NOVEMBER

Fortsatt langt igjen til normale tider

Tror på renteheving: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank.   Foto: Lise Åserud / NTB

Økning av renta betyr at det rett og slett går bedre for oss.

Meninger

Norges Bank gjør som de har sagt og avventer neste renteheving. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som det formelt heter, fortalte torsdag at neste renteheving trolig kommer i desember. Økonomene venter at Norges Bank vil heve renta med 0,25 prosentpoeng i desember til 0,5.

Men det er langt igjen til at vi kan kalle rentenivået for normalt. Norges Bank har tidligere sagt at styringsrenta gradvis skal settes opp med 1 prosentpoeng og ligge på 1,7 prosent innen utgangen av 2024. For oss boliglånere kan det bety for eksempel at renta økes fra dagens nivå rundt 1,8 til 3,2 prosent i 2024.

I Norge har vi hatt ganske lave renter stort sett hele tida siden finanskrisen i september 2008. For den som husker langt tilbake var rentenivået skyhøgt etter jappetid, boligkrakk og bankkrise på slutten av 1980-tallet. Tosifret boliglånsrente var det normale i flere år etter det.

Men ikke noe i nyere tid har herjet så hardt med økonomien som koronaviruset. Pandemien utløste det største tilbakeslaget for norsk økonomi siden andre verdenskrig, og har gitt nullrente i mange land over lang tid. Nullrenta i Norge varte fra mai 2020 til september 2021.

At Norges Bank ser for seg en renteheving framover, er sjølsagt godt nytt. Det betyr at økonomien har tatt seg opp igjen, at ledigheten synker og prisene stiger. Sakte økning av renta betyr at det rett og slett går bedre for oss.

Men det er langt igjen til normale tider og usikkerheten stor. Stigende smitte i Europa og problem med distribusjon av varer er bare to av flere eksempler på det som kan forstyrre og bremse oss i vegen fram mot en normal økonomisk situasjon.

Det er også verd å merke seg at flere land fortsatt ikke har begynt å øke rentene. Sentralbanken i Storbritannia valgte torsdag å holde renta uendret på 0,1 prosent.