LEDER TORSDAG 4. NOVEMBER

Kan vi snu det med enkle grep?

Stor pågang: Teststasjonen i Molde har stor pågang etter mange smittetilfeller de siste dagene.   Foto: Jan Inge Tomren

Ytterligere krevende for et helse-vesen som nå er presset mange steder.

Meninger

Smitteøkningen rundt oss er stor nå. For mange kommuner er smittetallene de høgeste under hele pandemien, og det er all grunn til å ta det på alvor. Siden samfunnet gjenåpnet for noen måneder siden har oppblomstringen eskalert kraftig de siste dagene.

Mange av kommunene har kalt inn til krisemøter i går og i dag. Likevel er de fleste enige om ikke å komme med nye inngripende tiltak.

Allerede før gjenåpningen signaliserte helsemyndighetene at smittetall ikke lengre var det viktigste. Nå skulle antall innlagte koronapasienter være avgjørende. Men med den økningen vi nå har i smitte synes det uunngåelig at også antallet innleggelser vil øke.

Det er derfor viktig at vi får snudd den økende smittesituasjonen. RS-virus og sesonginfluensaen kan gjøre det ytterligere krevende for et helsevesen som nå er presset mange steder.

Det er relativt enkle grep som kan brukes i første omgang. Først og fremst handler det jo om at flest mulig må bli fullvaksinert og at de mest utsatte får en tredje dose. Vi må holde oss heime ved forkjølelse og la oss teste hvis det er mistanke om korona. God smittehygiene med håndvask og litt større avstand mellom folk igjen er også forbausende effektivt.

Et annet enkelt grep er, som vi har skrevet tidligere, å få en pause i fraværsgrensa for elevene. Fastlegene er bekymret over å måtte bruke tid på elever som ikke trenger legehjelp, men må ha legeerklæring for å unngå ugyldig fravær. Elever som frykter å få for stort fravær går på skolen sjøl om de er sjuk. Det trenger vi ikke nå.

Hvor mange som reelt er smittet nå, vet vi ikke. Det er grunn til å frykte mørketall siden mange lar være å teste seg. Men vi håper at smitten kan komme under kontroll, uten at vi får en ny vinter med mange inngripende tiltak.