LEDER MANDAG 25. OKTOBER

En hovedveg kan ikke være stengt

UFRAMKOMMELIG OG FARLIG: Snø og slaps og uframkommelig veg fordi vogntog ikke kom seg opp bakkene øverst i Romsdalen. Sånn kan det ikke fortsette.  Foto: Richard Nergaard

Meninger

Snøfallet før helga resulterte i kaotiske tilstander på europaveg 136 øverst i Romsdalen. Tunge lastebiler kom seg ikke opp bakkene fra Rødstøl til Stuguflaten, og ble stående og blokkerte vegen. Brøytemannskapene kom ikke forbi med brøytebiler slik at vegbanen ble holdt fri for snø og slaps. Når vogntogiler blokkerer vegen, stanser all annen trafikk opp. Allerede torsdag kveld strakte køen seg opptil seks-sju kilometer. Fredag morgen og fredag kveld fortsatte problemene. Nye biler sto fast i bakkene opp mot fylkesgrensa til Innlandet.

Trafikkforholdene på E136 øverst i Romsdalen er uholdbare. Vegen er mye mer enn en lokal veg, den er hovedferdselsåra ut fra Møre og Romsdal og inn til fylket vårt. Hvert døgn kjører rundt 500 vogntog gjennom Romsdalen. Verdien av det som fraktes langs Eksportvegen er formidabel.


E136 Rauma:

Vanskelige kjøreforhold og manuell dirigering – politiet bistår Statens Vegvesen

Politiet bistår Statens Vegvesen i Rauma på Europaveg 136. Veien er nå åpen for normal ferdsel.


E136 er statens ansvar. En hovedveg kan ikke være stengt hver gang det kommer snøfall eller temperaturen synker. Statens vegvesen har planlagt å utvide kjørebanen med eget krabbefelt i de lange bakkene som kalles Brustugulia. Arbeidet har ikke kommet i gang fordi det har manglet penger. Det er også statens ansvar. I juni besluttet Stortinget å gi det andre vegselskapet, Nye Veier AS, ansvaret med å utbedre E136 gjennom Romsdalen. Nye Veier har ikke kommet så langt at de har satt opp noen rekkefølge for nye vegprosjekt. Nye Veiers representanter snakker i generelle vendinger, men ingen tidsplan foreligger. Tålmodigheten til næringslivet, transportselskapene og privatbilistene er nå tøyd helt til bristepunktet. E136 må gjøres framkommelig og sikker. Til sjuende og sist er dette et politisk ansvar.


Kraftig snøvær og vanskelige kjøreforhold i Romsdalen

Politiet melder om store trafikale utfordringer på E136 ved Verma torsdag kveld. Fredag morgen pågikk problemene fortsatt.


Hva vegmyndighetene - Statens vegvesen og Vegdirektoratet - tenker når de sier nei til å bruke salt for å gjøre vegen opp Brustugulia framkommelig, er en gåte. De som har brøyteansvaret forteller at salt kan løse mange problem. Hvis salting er for dyrt for staten, hva er kostnaden for transportørene og næringslivet når vogntog står fast i timesvis og vegen framstår som et sjansespill?

E136 må gjøres framkommelig og sikker. Til sjuende og sist et politisk ansvar.