LESERINNLEGG

Katastrofen et faktum om sjukeheimsplasser legges ned

Det vil i så fall bli vanskelig eller umulig for Molde kommune å gjenopprette den kapasitet som skal dekke det økende behov i kommende år.

Håvard Heggdal, tidl. sjukeheimsoverlege og seksjonsoverlege Molde sjukehus  Foto: Bjorn Brunvoll

Meninger

Ingen må klandre fagpersoner eller administrasjon. Dette er et politisk ansvar, og situasjonen skyldes mangel på forståelse og langtidstenkning som grunnlag for prioritering.

Det er utopi å tro at heimebasert omsorg skal erstatte sjukeheimsplasser i vesentlig grad. (dette er prøvd før)

Sjukeheimen har mange oppgaver som ikke kan overføres til heimebasert omsorg, og disse oppgavene er nettopp forutsetning for

at en i størst mulig grad kan gjennomføre heimebasert omsorg.

Det vil likevel være økt behov for langtidsplasser, og særlig plasser for avlastning og rehabilitering.

Uten det siste vil mange heller ikke bli i stand til å komme heim etter akutt sjukdom, og presset på institusjonsplasser vil bare øke.

Heimebasert omsorg for dårlige, åleineboende gamle, vil, på grunn av mange døgnbesøk og reisetid, trolig være mer urasjonell personalbruk enn omsorg i sjukeheim. Trolig vil mange slike pasienter også føle seg tryggere i sjukeheim.

Å bygge ut Råkhaugen, men samtidig ta de gamle plassene ut av bruk, blir nærmest en parodi når behovet for alle plassene er økende. Denne pasientgruppa er den med størst belastning for pårørende i heimebasert omsorg. Her er det mer behov for avlastning enn assistanse i heimen .

Legevakta må flyttes fra Kirkebakken. Jeg har sagt det før. Men det synes ikke å være forståelse eller vilje til å gjøre noe med det. Det er urasjonell plassering, og den legger beslag på 16 sengeplasser som kunne brukes til rehabiliteringsavdeling.

Så klages det over mangel på personale, men gjør Molde kommune noe for å bøte på dette ? Jeg har tidligere fortalt hva vi gjorde da Molde sjukeheim (nå Glomstua) starta opp i si tid. Vi gikk ut med tilbud om reaktivering som kveldsundervisning for fagpersoner som av forskjellige grunner hadde vært borte fra faget, heime eller i anna arbeid. Responsen var stor og vi fikk nok personale. Molde kommune må ha ei aktiv plan for å skaffe nok personale.

Håvard Heggdal

tidl. sjukeheimsoverlege og seksjonsoverlege Molde sjukehus

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal