Nå må alarmen gå i Moldeskolen

VARSLER OM VENTELISTE: Ifølge enhetsleder Gro Bjørnstadjordet Ericsson er PPT er på etterskudd med 100 av 500 saker. Dette får konsekvenser for skolene.   Foto: Kjell Langmyren

Bak hver eneste sak er det fortvilte barn og foreldre som venter på en utredning som de har krav på.

Meninger

Molde kommune er på etterskudd med 100 saker som omhandler pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i skoler og barnehager. Årsaka skal være trang økonomi og begrensninger under pandemien. Denne praksisen med «ventelister» på utredninger er svært alvorlig og bør få alarmklokkene til å ringe i kommunen og hos skolepolitikerne. Bak hver eneste sak er det fortvilte barn og foreldre som venter på en utredning som de har krav på.

I avisa mandag fortalte to rektorer i Moldeskolen om hva som blir følgene av den krevende situasjonen. Manglende oppfølging av klasser og lærere som trenger hjelp er en av de alvorlige konsekvensene. For de som står midt i denne situasjonen er forklaringen som blir gitt rett og slett ikke god nok. Politikerne har mulighet til å omdisponere penger til skole. Hvorfor dette ikke har blitt gjort må kommunens politikere svare for. Romsdals Budstikke har gjennom flere år etterlyst tiltak for å løfte skolen i Molde.

Tidlig innsats har flere ganger blitt løftet fram av Molde Høyre som et viktig tiltak i grunnskolen. Kø på PPT-tjenester i barnehager og barneskoler samsvarer dårlig med denne ambisjonen. Nå varsler kommunalsjefen at det blir jobbet med å redusere utgiftene til barn med spesielle behov. Da blir det rett og slett for vagt når utvalgsleder Magne Bugge (Sp) uttaler at de skal følge opp saka. Han sier også at kommunen er kommet i en økonomisk situasjon hvor de må ha på håndbrekket. Er det virkelig god økonomi å spare på tiltak for de yngste?

Statsminister Erna Solberg fra Høyre har i valgkampen advart mot det hun kaller SV-skolen. Hun burde også være bekymret for barn som står i kø i dagens skolesystem. Statsforvalteren i Møre og Romsdal opplyser at ventelister for utredning er i strid med elevers rett til spesialundervisning. Molde kommune må finne tiltak som gjør at ventelista reduseres raskt.