LEDER FREDAG 3. SEPTEMBER

Selvfølgelig viktigste tema i valgkampen

Mange ofre: Værrelaterte naturkatastrofer har femdoblet seg over de siste 50 åra, framgår det av en rapport fra FNs meteorologiorganisasjon (WMO).   Foto: NTB

Nå kreves handling og stor innsats fra modige norske politikere.

Meninger

Klimaendringene og hvordan vi skal møte den største utfordring i menneskehetens historie, er det viktigste tema i årets valg. Men ikke bare i valgkampen, det er også det viktigste politiske tema over hele jordkloden akkurat nå.

En ny rapport fra FNs meteorologiorganisasjon (WMO), viser at værrelaterte naturkatastrofer har femdoblet seg etter 1970. Katastrofene er i stor grad drevet fram av global oppvarming, mener WMO. Som advarer om at utviklinga kan komme til å fortsette i samme spor.

Denne rapporten er den siste av en lang rekke forskningsresultater som alle viser det samme. Menneskeskapte klimaendringer akselererer faretruende og er allerede den største faren vi noensinne har stått foran.

Da FNs klimapanel tidligere i sommer la fram sitt budskap, fikk det umiddelbart betydning også for den pågående norske valgkampen. Det dystre budskapet sjokkerte over hele verden. – Rapporten er «kode rød» for menneskeheten, sa FNs generalsekretær António Guterres.

Ungdommen har skjønt det. Lenge har de yngste velgerne vært mest opptatt av klima, noe som også gjenspeiler seg når det endelig ble skoledebatter. Mye tyder på at dette har blitt ytterligere forsterket gjennom de siste ukene. Men allerede for to år siden mente velgerne at klima var det viktigste tema når kommunevalgkampen startet.

Vi skal nå velge politikere som skal styre landet de neste fire åra. Uavhengig av hvem som danner regjering, hviler det et stort ansvar på alle folkevalgte framover. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er hvordan vi møter klimakrisen det store spørsmålet.

Ingen har fasiten på hva som er god klimapolitikk. Men tida er forbi hvor man kunne la klimapolitikk være et abstrakt begrep. Nå kreves handling og stor innsats fra modige politikere. Og modige velgere som skjønner at dette vil kreve noe av oss alle.