LESERINNLEGG

Når startet samrøret?

Terje Heggem.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Ukulturen i Statens Vegvesen Region Midt ble avdekket gjennom Tidens Kravs prisverdige journalistikk. Dette er nå fulgt opp utmerket av flertallet i Fylkesutvalget (unntatt KrF og Høyre!) samt på lederplass i Sunnmørposten og Romsdals Budstikke. Og spørsmålet vi alle må få svar på er; når startet samrøret knyttet til utredningsarbeidet i SVV Midt?

Personene som er navngitt i den famøse og avslørende mailutvekslingen i 2019, har vært helt sentrale i SVVs arbeid med fjordkryssingen fra 2010.


LESERINNLEGG

«Hvordan er det mulig at SVV kan ha en slik ukultur, der åpenbart alle krav til korrekt saksbehandling legges til side?»

«Stikk i strid med deres oppdrag - og selve samfunnsoppdraget til SVV generelt!», skriver Terje Heggem.TK: - Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen

TK skriver at Statens Vegvesen avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen. Avisa hevder også at moldeordfører Torgeir Dahl deltok på møte med utrederne om fordyrende alternativ - dette blir avvist av Torgeir Dahl.


Etter det som er kommet frem rundt utredningen i 2019, er det berettiget å spørre om og eventuelt når deres faglige integritet opphørte. Kan man stole på det arbeidet som la grunnlaget for vedtaket i 2014 der samme personer var sentrale?

Og hvem samrørte? Ingen av de tre er villig til å avsløre hvem den mystiske Torgeir er. Vi vet bare at Moldes ordfører gjentatte ganger (TK og RB) har forsikret befolkningen om at det er ikke han – Moldes ordfører. Kommunens egne politikere og innbygger har notert seg denne forsikringen.


LESERINNLEGG:

Torgeir-thrilleren: Hva vet Statens vegvesen?

Tidens Krav skal ha avslørt et betenkelig samrøre mellom politikere og ledende ansatte i SVV, samt at SVV region Midt i Molde jobbet for at Romsdalsaksen skulle fremstå så dyr som mulig i tilleggsutredningen som Samferdselsdepartementet bestilte i 2019.


Enhver annen bedrift eller organisasjon med størrelse som SVV, ville forstått hva denne saken dreier seg om i forhold til omdømme. Toppledelsen hadde satt i gang egen granskning, kanskje permitterte involverte og muligens benyttet ekstern kompetanse for gjennomgang. Men ledelsen i Statens Vegvesen er øredøvende taus! Ikke en kommentar, ingen reaksjon – bare taushet og ingen handling. Enten betyr det at det som er avdekket i Tidens Krav i deres verden er «innafor» - eller så tar ikke SVVs ledelse ansvar. Uansett er det en sak for ansvarlig statsråd Knut Arild Hareide – også han medlem av «verdipartiet» KrF!


Tovan: – Strand er selve politikeren i Statens vegvesen

– Viser det seg at en tunnel under Veøya både gir billigere løsning for å krysse Romsdalsfjorden langs Romsdalsaksen, samtidig som man unngår verneproblematikken, forandres bildet helt, sier Terje Tovan i aksjonsgruppa Møre Uten Møreaksen.


Når startet samrøret? Hvem la premissene? Hvem har vært involvert?

Alt dette må avdekkes – og det er åpenbart ikke noe poeng å spørre Kjetil Strand, Håvard Austvik eller Harald Inge Johnsen.

Denne saken gjelder saksbehandling – ikke bare i 2019, men også der de samme personer har vært involvert fra 2010 og fremover. Møre og Romsdals innbyggere - og heldigvis flertallet i Fylkesutvalget, vil ikke slå seg til ro før hver stein er snudd – og alle fakta er kommet på bordet.

Samfunnet kan ikke leve med milliardbeslutninger fattet på grunnlag som mangler legitimitet.

Terje Heggem, Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal