LEDER LØRDAG 28. AUGUST

Det urettferdige helse-hullet må fylles

Tannhelsa: God tannhelse er viktig både for den fysiske og psykiske helsen, og like viktig som annen helse for å leve et godt liv.   Foto: NTB

«Gir man folk bedre tannhelse, er det en investering i bedre folkehelse»

Meninger

En av de mest urettferdige ordningene i norsk helsevesen handler om tennene. Det offentlige regner tennene som en del av kroppen bare til man har fylt 18 år. Barn og ungdom får gratis tannbehandling. Etter fylte 18 år er hovedprinsippet at den som trenger hjelp for å bevare tannhelsa, må betale selv. Eller gå med dårlige tenner.

Noen har råd til å betale for tannhelsa, andre lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd. Studenter, uføre og arbeidsledige topper lista over dem som har et udekket behov for tannhelsehjelp. Det finnes ingen synlige køer av folk som trenger tannlegebehandling, for i mange tilfeller lar folk ganske enkelt være å kontakte tannlegen.

Her i landet har vi jamnt over gode velferdsordninger og sikkerhetsnett når vi trenger helsehjelp. Vi tenker som så: Sjukdom kan ramme oss alle, og sjukdom tar ikke hensyn til folks økonomi eller hvor i livsløpet man befinner seg. Tannproblemer rammer også typisk nok personer som sliter på andre områder; rus, psykiatri, medisinbruk, skader eller ulike traumer. Får man ikke hjelp med tannproblemer, er det lett å tenke seg at summen av plager bare øker.

I valgkampen har flere partier sagt at de vil hjelpe folk med tannproblemer. Partiet Rødt skiller seg ut ved å ønske gratis tannbehandling for alle. SV vil utvide gratis tannbehandling opp til 25 år, pluss sjekke tannhelsa til eldre over 75 år. Arbeiderpartiet vil gradvis utvide den offentlige tannhelsetjenesten. Høyre vil bygge på dagens ordning, men ha gode støtteordninger for sårbare grupper. Det samme vil Venstre, Sp og KrF. Frp vil utvide retten til gratis tannbehandling for pensjonister og folk med svak økonomi. MDG vil utjamne sosiale ulikheter og bedre støtteordninger. Felles for partiene er at løftene om bedre tannhelsetjenester er lite konkret.

Tannhelse er helsehullet som trengs å fylles. Raskt. Politikerne er redd gratis helsetjenester blir uhyggelig kostbart. Selvsagt handler dette om penger, men også hva politikerne prioriterer å bruke penger på. Gir man folk bedre tannhelse, er det en investering i bedre folkehelse. For andre helsetjenester betaler vi egenandeler opp til en viss beløpsgrense. En lignende ordning vil gjøre det mer overkommelig for mange å få reparert og stelt tennene.