LEDER MANDAG 23. AUGUST

Hjelp barna på den trygge skolevegen

Barn er ingen erfarne trafikanter som leser trafikksituasjoner akkurat som voksne.

Skolestart: Når skolene starter mandag 23. august, er det nærmere 2.900 førsteklassinger som er på veg til skolen. Det krever ekstra aktsomhet fra bilistene.   Foto: NTB

Barn er ingen erfarne trafikanter som leser trafikksituasjoner akkurat likt som voksne.

Meninger

I dag starter et nytt skoleår for over 31.000 elever i grunnskolen i Møre og Romsdal. Den nye skolehverdagen byr på mye spennende for elevene; kanskje ny lærer, nye elever i klassen og nye kunnskaper og ferdigheter å mestre. For 2.900 førsteklassinger blir møtet med skolen en ny erfaring. En viktig forutsetning for at elevene skal få gode opplevelser når de tar fatt på et nytt skoleår, er at skolevegen oppleves som trygg.

For mange barn er dette første gang de går til og fra skolen. Andre begynner å sykle til og fra skolen. Felles for alle er at de har rett på trygg skoleveg, uansett om de går, sykler eller har skyss til skolen. Noen må krysse en trafikkert veg, andre har skolevegen langs gang- og sykkelveger de må dele med andre mjuke trafikanter. Det er ikke alltid like enkelt å orientere seg i et hektisk trafikkbilde. Da blir det opp til voksne å ta ansvar for at barna kan komme seg trygt til og fra skolen. Trafikksikkerhet er ikke et ansvar vi kan løfte over på barna, det er voksnes ansvar.

Mange skoler har sett at med nokså enkle tiltak er det mulig å gjøre skolevegen tryggere for elevene. Stor trafikk og opphoping av mange biler kan forårsake farlige situasjoner. Heldigvis er det mulig å lage ordninger som fungerer både for mjuke og harde trafikanter. Trygg Trafikk har lansert et begrep som kalles hjertesone. Hjertesonen betyr at det lages regler og tiltak for å gjøre skolevegen tryggere, enten elevene går eller sykler. Noen steder er det lagt opp til egne soner der foresatte kan sette av eleven når man skysser eller henter eleven. Egne parkeringsfelt kan også gjøre trafikkavviklingen sikrere. Voksne oppfordres også til å øve på skolevegen ved å gå sammen med barna. Enkelte skoler har laget en fadderordning der eldre elever hjelper de minste elevene når de kommer av skolebussen eller når de skal krysse en veg. Slike tiltak for å gjøre skolevegen så trygg som mulig, trenger ikke koste mange penger. Det som kreves er bevissthet rundt skolevegen og gjennomføring av tiltak.

De første dagene og ukene etter skolestart bør vi være ekstra oppmerksom på at det er mange barn på veg til eller fra skolen. Barn er ingen erfarne trafikanter som leser trafikksituasjoner akkurat likt som voksne. Bilførerne bør senke farten og være forberedt på at barn kan være uoppmerksomme på veg til og fra skolen. Viser vi voksne varsomhet, får barn den trygge skolevegen de fortjener.