LEDER TIRSDAG 17. AUGUST

Ble løftet om ferjeprisene sminket?

Dyrere ferjereiser: Regjeringen og Frp har alle muligheter til å bestemme at det ikke skal bli noen momsøkning på ferjereiser fra 1. oktober. :   Foto: Jan Inge Tomren

Dyrere hverdag for trafikantene i ferjefylket Møre og Romsdal har ikke vært et tema i valgkampen.

Meninger

I mai sendte smilende politikere fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet gladmelding til ferjebrukerne: Takstene for å ha bil på ferjene settes ned med 25 prosent fra 1. juli. Enigheten om å sette ned takstene for ferjetransport kom etter forhandlinger i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Beslutningen som flertallet på Stortinget sto bak, ble tatt imot med glede av ferjebrukerne. Både næringslivet og arbeidspendlere så fram til å kunne benytte ferjene uten å måtte betale like mye som før 1. juli.


Jojo-priser på ferjene fortsetter 

Spiser opp gevinsten 

Trodde du ferjetakstene var satt ned for godt? Feil! Fra 1. oktober øker prisen for å ha bil på ferjene. – Skuffende, sier Joachim Orvik i protestaksjonen mot dyre ferjepriser. 


Gleden viser seg å bli kortvarig. Allerede om drøyt seks uker blir det dyrere for brukerne å bruke ferjene. Fra 1. oktober må privatbilistene og næringstransporten betale seks prosent mer. Forklaringen er at momsen på transporttjenester, som ferjereiser er, økes fra seks til 12 prosent. Økningen av momsen gjelder både på riksvegsamband som Vestnes-Molde og på fylkesvegsamband som Molde-Sekken, Sølsnes-Åfarnes, Aukra-Hollingsholm, Solholmen-Mordalsvågen og Småge-Orta-Finnøya- Sandøya-Ona. Prisøkningen skjer etter at momsen ble satt ned fra 12 til 6 prosent fra 1. april 2020 som et midlertidig tiltak under koronakrisa. 1. oktober er satt som tidspunkt for å øke momsen tilbake til nivået den var før koronaen.

For trafikantene er forklaringene på takstøkningen ikke viktig i det hele tatt. Det er prisen den enkelte bilist eller transportør betaler som teller. Det er ikke til å forstå at politikerne ikke tok hensyn til momsøkningen da ferjetakstene ble satt ned fra 1. juli. Ble løftet om ferjeprisene sminket bort? Her har regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen med Fremskrittspartiet et forklaringsproblem overfor ferjebrukerne i Møre og Romsdal. Opposisjonspartiene har også kjent til hva som ligger i revidert nasjonalbudsjett, men har også vært taus.

Samtlige partier på Stortinget har som målsetting å gjøre det billigere for folk å benytte ferjene. Hvis regjeringa og Frp virkelig vil gjøre det billigere for bilistene å bruke ferjene, har de full anledning til å beslutte at momsøkningen på transporttjenester ikke skal settes i verk fra 1. oktober. Konsekvensen av momsøkningen er at kostnader veltes over på næringslivet og på pendlerne som er avhengig av å ha bilen med ferja. Dyrere hverdag for trafikantene i ferjefylket Møre og Romsdal har