LEDER LØRDAG 7. AUGUST

Risikabelt å ferdes på trafikkterminalen

Økt trafikk: De siste åra har tallet på busser og avganger økt. Foto:   Foto: Richard Nergaard

Det må gå an å finne tiltak allerede i høst for at folk og kjøretøy kan ferdes trygt.

Meninger

Trafikkterminalen i sentrum av Molde har fått stor oppmerksomhet de siste dagene. Det er på tide. Inn til denne terminalen kjører busser til ulike tider av døgnet, slipper av passasjerer og tar på passasjerer. Både ringbussene, andre lokalruter og fjernruter inn og ut av Molde har trafikkterminalen som knutepunkt. I koronatida har det naturlig nok vært langt færre reisende, men normalt vil det yre av reisende, særlig i rushtimene om morgenene og på ettermiddagstid.

Ved en trafikkterminal skal sikkerheten være satt høyest, både sikkerheten for folk som reiser med bussene og sikkerheten for sjåførene som har det store ansvaret med å manøvrere store busser inn og ut fra terminalen. Slik er situasjonen dessverre ikke ved Molde trafikksentral.

De siste åra har tallet på busser og avganger økt. Når samfunnet vender tilbake til normalen etter koronatiltakene, er det svært sannsynlig at strømmen av mennesker og kjøretøy ved terminalområdet i Molde kommer til å øke. Bussjåførene fortviler. Hovedvernombud i det landsdekkende selskapet Vy Buss AS, Harald Sehm, karakteriserte i Romsdals Budstikke trafikksikkerheten ved Molde trafikksentral som et skrekkeksempel på en trafikkterminal. Han mener det er stor fare for at noen kan bli påkjørt på terminalområdet. Risikoen er knyttet til at det i dag ikke er noen fysiske barrierer som skiller mjuke trafikanter fra kjøretøyene.

Svakhetene ved utformingen av terminalområdet i Molde er åpenbar for alle som går eller kjører inn på området. Skiltingen for å hjelpe reisende å finne sin riktige buss, er mangelfull. Det mangler tydelig oppmerking av hvor passasjerer og andre fotgjengere skal krysse vegen. Bussene har trange kår.

Sjåfører forteller at det er krevende å ha god nok sikt og plass til å manøvrere store busser. Dessuten er det ingen begrensninger på trafikk inn til terminalområdet. For næringsdrivende i området er det heller ikke enkelt, verken med parkering for kundene eller vareleveranser.

Politikerne i Molde må erkjenne at tida har løpt fra Molde trafikkterminal, uten at man har klart å følge opp med gode nok tiltak som ivaretar sikkerheten. Molde har satt seg høye mål for å gjøre sentrum så attraktivt som mulig. Mye bra er gjort, men trafikksikkerheten i og rundt trafikkterminalen må kommunen ta tak i.

Omfattende tiltak kommer til å koste penger, men det må gå an å finne tiltak allerede i høst som gjør at både folk og kjøretøy trygt kan ferdes på terminalområdet uten å bli utsatt for ulykker.