Tilgrisingen er også trafikkfarlig

Hverdagsproblem: Statens vegvesens kontrollstasjoner gir ofte bruksforbud til lastebiler fordi det renner sleipt fiskevann fra lasten.   Foto: STATENS VEGVESEN

Vegtransporten må følge fly- selskapenes eksempel og ikke godta avrenning fra fisk.

Meninger

Hver dag kjører et stort antall lastebiler fra ulike steder i Møre og Romsdal med fisk. Dette fylket er blant de aller største når det kommer til salg av matfisk. Rundt 200.000 tonn matfisk selges. Verdien av fisk som selges til utlandet er mange milliarder kroner årlig. Det meste av fisken som eksporteres, fraktes med lastebiler ut av fylket. Vi snakker altså om en av de aller viktigste næringene i Møre og Romsdal.

Et problem som ser ut til å være vanskelig å få bukt med er tilgrisingen fisketransporten fører til langs vegene. Statens vegvesens kontrollstasjoner må daglig stoppe lastebiler med fersk fisk fordi det renner fiskevann fra bilene og ned på vegbanen. Vannet fra is som smelter og fra fisken er blodig og ofte sleipt. Når fiskevannet legger seg på vegen, blir vegbanen sleip. I tillegg lukter det ikke godt. Også ferjene her i fylket opplever avrenning fra fisketransporter som et problem. Ferjemannskapet må ofte spyle dekket etter at fisketransport har foregått.

Avrenningen med fiskevann fra lastebilene kan være direkte trafikkfarlig, ikke minst for motorsykler i svinger. Kontrollstasjonene til Statens vegvesen er årvåkne når de har aktive kontroller, og gir biler med avrenning av fiskevann forbud mot å kjøre videre før problemet er ordnet. Som regel lar det seg gjøre å stoppe avrenningen ved at temperaturen fra kjøleanlegget senkes. Men vannsiget starter igjen hvis temperaturen stiger.

Vegtrafikkloven har en grunnregel der det kreves at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktsom slik at det ikke oppstår fare eller voldes skade eller at annen trafikk blir unødig forstyrret. Det er den enkelte sjå før som har ansvaret for å sikre lasten forsvarlig. Skal man få slutt på tilgrisingen av vegene med fiskevann, må transportbransjen sette en ny standard. En mulig løsning er å samle sigevann i egne oppsamlingstanker under lastevogna. En annen løsning er å kreve tette kar når fisk skal fraktes. Flyselskapene tillater ikke at fiskelast lekker. Det bør heller ikke vegtransporten akseptere.