LEDER LØRDAG 31. JULI

Gondol-suksessen er helt etter planen

REISELIVET ER SATSINGSOMRÅDE: Romsdalsgondolen ble satt som prosjekt nummer én da Rauma laget masterplanen for reiselivet. Målet er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.  Foto: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Rauma har klart å profilere seg som ett av de fremste reisemålene for nordmenn.

Meninger

En milepæl for satsingen på reiselivet i Rauma ble passert denne uka. Romsdalsgondolen kunne registrere at 50.000 billetter er solgt for gondolbanen til fjellet Nesaksla. Når tilstrømningen av besøkende som vil benytte gondolen er så stor, er det liten tvil om at målsettingen om 71.000 passasjerer kommer til å bli nådd – og overgått – før året er omme.

Før gondolprosjektet ble satt i gang, var meningene delte om det var riktig av Rauma å satse på gondolen som profilprosjekt. Et bredt flertall i kommunestyret sa ja til gondolen. Det var ikke tilfeldig. Rauma kommune fikk i 2015 laget forslag til en masterplan for reiselivet. Bakgrunnen for planen var at raumasamfunnet satt igjen med lite penger, liten verdiskaping og for få arbeidsplasser i reiselivsnæringa. Det var behov for å lage en plan over hva Rauma skal satse på, og følge planen. Lokalpolitikerne vedtok samtidig en samfunnsplan der målet er at reiselivet skal føre til økt omsetning på 400 millioner kroner og gi 200 flere arbeidsplasser fram mot 2025.


Over 50.000 har reist med Romsdalsgondolen

Romsdalsgondolen sprenger alle trafikktall

Interessen for å ta Romsdalsgondolen på Åndalsnes har vært formidabel i sommer. Tirsdag 27. juli passerte passasjertallet 50.000.


I masterplanen for reiselivet er Romsdalsgondolen satt som tiltak nummer én. Nå begynner Rauma å se effekten av gondolen: overnattingssteder, spisesteder, handelsvirksomheter, campingplasser, busser, drosjer og transportaktører opplever et oppsving i omsetningen. Det gir også arbeid for flere.

Rauma har lagt ambisjonen høgt for reiselivet de kommende åra. «Rauma skal være verdens beste reisemål for naturglade reisende, og reiselivsnæringa skal preges av lønnsomme bedrifter som trekker til seg kompetente mennesker innen naturbasert reiseliv». Naturen og den lokale kulturen er grunnlaget for all produktutvikling som skal skje i Rauma. Balansegangen kan bli krevende, mellom å satse på masseturisme samtidig som man skal hegne om naturperlene og tenke bærekraftig reiseliv. I ei tid preget av koronapandemien har Rauma klart å profilere seg som ett av de fremste reisemålene for nordmenn. Jobben videre blir å tiltrekke seg gjester hele året, men ikke slippe fokus på bærekraftig reiseliv.