LEDER ONSDAG 7. JULI

Samarbeid kan gi flere lærlingeplasser

DELTAR I NYTT PROSJEKT: Så langt har 20 bedrifter sluttet seg til den nye lærlingeordningen for reiselivsfaget. Molde Fjordstuer er en av lærebedriftene som deltar.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Lærlingeplassene som nå er lansert framstår som attraktive og framtidsretta.

Meninger

Reiselivet er i stor grad sesongarbeid. I Møre og Romsdal er det mange små virksomheter som har travle dager nå om sommeren. For dem som ønsker seg inn i denne næringa gjennom en lærlingeplass kan sesongvariasjonene være krevende. Med hjelp av en ekstrabevilgning fra fylkestinget har Møre og Romsdal fylke nå kommet opp med en løsning der flere virksomheter kan dele på en læring. Dette gir lavere kostnad for virksomheten, og mer variert praksis for lærlingen.

Dette er en spennende løsning som også kan føre til mer samarbeid mellom reiselivsaktørene. At 20 virksomheter allerede har sluttet seg til ordningen er positivt, og en god start. Første pulje med kandidater er allerede i gang, åtte lærlinger er nå i praksis. Alle bransjer trenger faglærte, og det er av stor betydning at man legger til rette for at flere tar fagbrev i reiselivsfaget. Vi tror at en slik løsning kan være positiv for alle aktørene i samarbeidet. På lista over deltakende virksomheter er det et bredt spekter av aktører fra event- og festivalbransjen, til opplevelsesreiser og overnatting.

Koronaåret 2020 ble utfordrende for reiselivet. Fortsatt frykter man at det kan ta måneder før man er tilbake til utgangspunktet før pandemien. Det er en fare for at disse utfordringene kan ramme spesielt hardt for dem som er under utdanning. Derfor er det av stor betydning at slike prosjekt kommer opp, og får tilslutning. Fylkeskommunen fortjener ros for at de tenkte offensivt og praktisk i en slik situasjon. Lærlingeplassene som nå er lansert framstår som attraktive og framtidsretta.

Utfordringene med å skaffe nok lærlingeplasser er på ingen måte unik for reiselivsfaget. Mulighetene for samarbeid mellom ulike virksomheter kan være spennende å se på, også for andre næringer. Målet må være at man klarer å øke både antall plasser og kvaliteten på læretida. God tilgang på fagutdanna er viktig for utviklinga av mange sentrale næringer i vår region.