ANALYSE

Mye veg å krangle om

Hver eneste dag de neste 12 åra skal staten bruke 274 millioner kroner på veger, jernbane, luftfart og sjøtransport. Til sammen 1.200 milliarder. Da er det vel bare å gå i gang i morgen å bygge Møreaksen, reparere tunnelene og utbedre E136 gjennom Romsdalen? Fullt så enkelt er det ikke.

Det ble satt punktum for Nasjonal Transportplan for åra 2022-2033 i Stortinget tirsdag.  Foto: Møreaksen / Statens vegvesen

Meninger

I fire år har politikerne på Stortinget og regjeringen snakket om den store planen for hva som skal gjøres av samferdselstiltak for å binde Norge enda bedre sammen. Tirsdag satte Stortinget punktum for maratonløpet i dokumentform; Nasjonal Transportplan for åra 2022-2033. Denne masterplanen skal peke ut retningen for satsingen på samferdsel. Først prinsippene, så pengene, så ei prioriteringsliste over tiltak og prosjekt som skal gjennomføres de første seks åra, altså fra 2022 til 2027.