Tilsvar til Terje Tovan

Meninger

Terje Tovan anklager meg for å «teppebombe» media i M&R, etter at Romsdals Budstikke 7. juni publiserte et innlegg jeg sendte avisen 26. mai. Jeg tror Terje Tovan leder sterkt over meg i antall medieoppslag om Møreaksen, selv om han forsøker å gi motsatt inntrykk.

Terje Tovan mener jeg fornærmer medlemmene i MuM (Møre uten Møreaksen) når jeg refererer til utsagnene som han som leder av MuM kommer med. Å navngi lederen av MuM er ikke en personifisering av organisasjonen Terje Tovan har startet. Å hevde at medlemmene blir fornærmet av dette er en nedvurdering av disse menneskene.Terje Tovan velger å gjengi små utdrag av mitt innlegg: «Bl.a. beskriver Rasmussen Norstat sin måling som om den ikke skulle være statistisk signifikant, og respondentene kaller han «håndplukket av Tovan».» Å sitere tre ord tatt ut av sin sammenheng synes kanskje tilstrekkelig for Terje Tovan, men jeg vil gjenta følgende avsnitt: «Terje Tovan og hans folkeaksjon «Møre uten Møreaksen» (MuM) har nylig utført en egen meningsmåling, der Tovan selv plukket ut hvilke kommuner som skulle inngå. Noe slikt er temmelig uhørt, ettersom det kreves et tilfeldig representativt utvalg for at målingen skal ha noen som helst legitimitet, og ikke minst statistisk signifikans.»

Jeg lånte betegnelsen «svertekampanje» om Terje Tovan og MuM sin annonsekampanje fra et avisintervju: «Intensjonen til MuM er åpenbart å sverte Møreaksen maksimalt, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.». At Terje Tovan ikke har imøtegått ett eneste av mine momenter angående denne annonsekampanjen taler jo for seg – men folk flest får gjøre seg opp en mening selv.

I et demokrati er samfunnsdebatt nødvendig. Derimot burde det ikke være nødvendig å stadig korrigere usannheter. Riktignok har ingen monopol på sannheten, men om man er uenig i faglige analyser fra ulike etater, som i ettertid er kvalitetssikret av andre faginstanser, så må uenigheten underbygges utover egne synsinger. I et demokrati som vårt er det politikerne, valgt av folket, som bestemmer, basert bl.a. på faglige råd fra kompetent hold. At enkelte målbevisst diskrediterer slike fagetater er forstemmende.

Samfunnsdebattene har i den senere tid dessverre utartet, og her har vi alle et ansvar for å holde oss til fakta, og ikke fokusere på personer. Som talsmann for MuM må Terje Tovan imidlertid tåle å bli identifisert som sådan. Han anklager meg for personifisering, mens han selv hyppig går til personangrep på ordførere, utvalgsledere, stortingspolitikere og andre. At enkelte forsøker å kneble meningsmotstandere bidrar heller ikke til et godt debattklima. La oss unngå raseri og sinne, og ikke fnyse av andres meninger, men argumentere mot disse meningene, ikke først og fremst mot personene. En usunn samfunnsdebatt er ikke demokratiet tjent med.

Rasmus Rasmussen

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal