LEDER LØRDAG 5. JUNI

Sp må unngå å havne i Støres skygge

BESTE VALG PÅ 24 ÅR? Denne helga skal Trygve Slagsvold Vedum og Sp legge planen for å gå fra opposisjonsparti til regjeringsparti.  Foto: Richard Nergaard

Sjansen er stor for en politisk kurs som går på tvers av Senterpartiets syn.

Meninger

Brede smil blir det mange av. Digitale klapp på skuldera likeså når Senterpartiet denne helga holder landsmøte. Partiet ligger an til å gjøre sitt beste stortingsvalg siden 1993. Ser vi på nasjonale meningsmålinger, kan Sp få stemmen til hver sjette velger. En oppslutning på rundt 17 prosent vil øke tallet på Sp-representanter på Stortinget fra 20 i dag til godt over 30.

Forklaringene på Senterpartiets framgang er flere. De fire siste åra har regjeringa gjennomført flere reformer som Sp har vært sterkt imot: Kommunesammenslåinger, politireformen, domstolsreformen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har brukt enhver anledning til å snakke om sentralisering; distrikt mot storbyer. Senterpartiets stemme har lenge overdøvd Arbeiderpartiet, og Sp har hentet Ap-velgere i stort antall. I Møre og Romsdal har Sp i praksis vært den politiske regissøren, og fått stor oppmerksomhet når partiet krever mer penger til nye ferjer og til vedlikehold av fylkesvegene. De siste meningsmålingene viser at Sp likevel mister velgere. I vårt fylke gikk Sp fra 24 prosent oppslutning i februar til 21,3 prosent i mai. Oppslutningen er god nok til å få både Jenny Klinge og Geir Inge Lien sikkert inn på tinget.

Alt er ikke idyll i Senterparti-leiren. De siste dagene har vi hørt at flere Sp-styrte kommuner planlegger å legge ned grendaskoler, sjøl om de gikk til valg på å bevare skolene. Gjelder ikke Sps skolegaranti? I fiskeripolitikken står kystfiskere fra Nord-Norge kompromissløst opp mot trålerflåten fra Vestlandet, omtalt som «møringene». Landsmøtet må finne løsninger.

Det er enklere å være opposisjonsparti og slippe å bli stilt til ansvar for hvordan landets penger brukes, enn å være i posisjon. Mange i Sp er i gang med å forberede seg på å bli et regjeringsparti. Skal vi tro meningsmålingene, blir Arbeiderpartiet langt mer dominerende enn Sp. Det mest interessante blir om Sp klarer å unngå å havne helt i skyggen av Ap og Jonas Gahr Støre. Ei regjering av Ap og Sp kommer til å trenge støtte fra SV. Da er sjansen stor for at det blir en politisk kurs som på flere områder går på tvers av Senterpartiets syn. Klimapolitikk, rovdyrpolitikk og storbypolitikk. Erfaringene viser at Sp er tøffe og gode forhandlere. Velgerne forventer å se politiske resultat.