LEDER TORSDAG 3. JUNI

Utrolig innsats har gitt en viktig seier

Mektig: Laksefiske er endelig mulig i Rauma elv igjen, her med Trollveggen som kulisse.   Foto: Arnt Morten Olsen

En fiskestamme som kanskje var bare noen få rogn fra å bli utryddet.

Meninger

Det har kanskje druknet litt i begeistringen over åpningen av Romsdalsgondolen, men det som ble feiret om morgenen 1. juni, er rett og slett en utrolig historie.

Rauma elv var blant de første elvene i Norge som ble rammet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, eller gyro som den ofte kalles. En eller annen gang på slutten av 70-tallet kom parasitten til Norge og etter kort tid var vakre Rauma elv infisert. Det var rett og slett en katastrofe.

Rauma var ikke den elva med størst fangst i Norge, men var og er uomtvistelig en av de vakreste og flotteste lakseførende vassdrag i landet. Av mange karakterisert som selve dronningen blant norske lakseelver. Fisken i elva hadde tilsvarende karakteristiske trekk, som skapt for ville stryk og storslått natur.

At Rauma elv nå åpner for laksefiske, er en seier på mange plan. For dugnadsånd og lokal entusiasme gjennom snart en mannsalder. Noen av dem som nå skal fiske i elva, var ikke født da elva ble fredet midt på 1980-tallet. Det er en lang og standhaftig kamp som har vært ført for villaksen i Rauma. En fiskestamme som kanskje bare var noen få rogn fra å bli utryddet, kan igjen bli levedyktig og sjølberga.

At mennesker reparerer det som mennesker har ødelagt, er en triumf for norsk naturforvaltning. I vassdrag etter vassdrag er kampen mot gyro ført, og flere steder har laksestammen kommet tilbake. Hvis Rauma elv forblir friskmeldt, er det rett og slett fantastisk.

Kampen mot lakseparasitten er på ingen måte over. Flere vassdrag er fortsatt infisert. Det er også strid i nesten hver elv som er rammet om hvordan gyro best kan bekjempes. Men det som har skjedd i Rauma må være til stor inspirasjon. Hva som er riktig forvaltning av villaksen, er et helt annet spørsmål.

Laksefiske er viktig næring i mange elvedaler. Men det er ingen tvil om at bestanden må opprettholdes, hvis det skal fortsettes med sportsfiske. Kanskje vil det tvinge fram et enda strengere vern av villaksen.