LEDER ONSDAG 2. JUNI

Flytende badstue som signalprosjekt

FLYTENDE BADSTUE: Flere norske byer har fått oppmerksomhet rundt sentrumsnære badstuer. Initiativtakerne til prosjektet «Nausta» håper på åpning i høst.  Foto: SKISSE: Arkitekt Peder Bua

Også mindre prosjekt kan vise en retning som inspirerer.

Meninger

Molde kan få en flytende badstue i sentrum. Initiativtakerne til prosjektet «Nausta» har tatt et stort steg videre mot realisering. Målet er at de allerede denne høsten kan ønske de første badegjestene velkommen. Prosjektet er spennende av flere årsaker.

Først og fremst fordi at det er en god idé med signaleffekt. Samtidig har man valgt en finansieringsform som knytter publikum tett til prosjektet. Slike satsinger kan være med på å skape liv i Molde sentrum.

To sesonger med ferie i eget land har gjort at det har blitt større oppmerksomhet rundt opplevelsesferie. Denne sesongen vil det være mange nyvinninger i Romsdal. Gondolen til Nesaksla som startet sist uke er det mest kjente prosjektet.

Samtidig er tilbudet for dem som øker en aktiv ferie blitt større. «Nausta» er en spennende idé som gir et tilbud til lokalbefolkningen, samtidig som det gir Molde en ekstra spiss. Liknende prosjekt har fått mye oppmerksomhet i større byer. Et slik prosjekt passer godt til Sjøfronten i Molde.

Utvikling av reiselivet er innovasjonsarbeid. Nytenking som tar utgangspunkt i spektakulær natur og lokale råvarer. I løpet av de siste 10 åra har det kommet til flere nye attraksjoner som nå brukes aktivt i markedsføringen av Nordvestlandet som reisemål. Prosjektene rundt de nasjonale turistvegene, Midsundtrappene og Sjøfronten er tre slike prosjekt. Planene om å utvikle Tusten til et helårsanlegg er et annet godt eksempel.

I reiselivet handler det om å stikke seg ut, og markedsføre og utvikle sine styrker. Akkurat nå er Romsdal inne i en god periode der man har en fin blanding av større investeringer og mindre prosjekt.

Det er viktig at man klarer å se verdien av begge deler slik at man kan utvikle et mangfold av tilbud. I et slikt perspektiv blir prosjekt som den flytende badstua viktig. Også et mindre prosjekt kan vise en retning som inspirerer andre.

I samband med pandemien har det vært bruk for omstilling. Deler av midlene ble øremerket til grønne prosjekt og digitale løsninger. Her ligger det nye muligheter for lokale aktører.