LESERINNLEGG

Hva gjør de folkevalgte fra Møre og Romsdal?

– Det er nesten ikke til å tro! Dette bryter med hele det solidariske systemet som regjeringen og stortinget har lagt opp til i sin håndtering av pandemien, skriver Tor Rune Aarø.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Sist fredag ble det kjent at regjeringen har prioritert 500 doser til landets stortingspolitikere, ledelse av NAV, høyesterett osv. Isolert sett kan dette virke fornuftig, men om en ser bak så fremstår beslutningen fullstendig meningsløs.

I mars i fjor skrev Helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende i en kronikk i VG: «Vi tar grep for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp. Men hele samfunnet må delta i dugnaden mot coronaviruset. Hver og en av oss har en viktig oppgave»

14 måneder etterpå beslutter regjeringen at man skal prioritere 500 vaksinedoser til de omtalte stortingspolitikere og andre som regjeringen anser som samfunnskritisk. For å toppe det hele så tilbys også vaksine til de som har permisjon fra sitt verv på Stortinget- i fall de må gjeninntre.

Det er nesten ikke til å tro! Dette bryter med hele det solidariske systemet som regjeringen og stortinget har lagt opp til i sin håndtering av pandemien. Regjeringen prioriterer altså seg selv og sine stortingskolleger frem i køen fremfor risikogrupper og helsepersonell.


– En feilslått vurdering

Helsepersonell provosert av regjeringens politiker-prioritering i vaksinekøen.


Som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Møre og Romsdal HF blir jeg daglig påminnet vaksinesituasjonen. Kun 60 prosent av vårt kliniske personell er vaksinert per dags dato. Det betyr at en stor andel av de som står nærmest pasientene, og som skal sikre at alvorlig syke får helsehjelp ikke er vaksinert. Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund er utålmodige etter å bli vaksinert, men venter til det blir sin tur.

Stortingspolitikere kan fint greie å holde avstand i sin arbeidshverdag. Denne muligheten har ikke sykepleiere og andre helsearbeidere i klinisk arbeid. Hvordan har det seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere med muligheter for hjemmekontor, enn helsepersonell i sykehusene med direkte pasientkontakt?


Slakter politikertilbud om vaksine

Moldes kommuneoverlege Cato Innerdal hudfletter regjeringens beslutning om å prioritere stortingspolitikere i vaksinekøen.


På toppen av det hele tar nå Stortinget snart sommerferie. Fra 15 juni til oktober tar man mer enn 100 dagers fri fra møter på «Løvebakken». En kan driste seg til å spørre om Stortingets sommerferie er å anse som samfunnskritisk fremfor sykepleiere og annet kritisk personell i sykehusene?

Regjeringen har i sin strategi i håndteringen av pandemien hele tiden vist til at man har basert beslutninger på råd fra FHI. I dette tilfellet har regjeringen elegant hoppet bukk over vurderinger fra FHI. Overlege Preben Aavitsland i FHI uttaler til VG 25.05: «Vi anbefaler at alle vaksinerer seg, men vi har ikke anbefalt at regjering, storting og departementer skal gå foran i køen nå. Dette som det nå er mye snakk om i avisene, det er noe som regjeringen har bestemt. Ikke noe som vi har anbefalt».

Når man leser hva Folkehelseinstituttet uttaler, så fremstår ikke beslutningen som annet enn en håpløs dårlig vurdering.Justisminister Mæland viser i VG 25.05 til at denne prioriteringen bygger på beredskapsvurderinger. Da kan det være betimelig å sitere hva direktør Elin Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uttaler i en e-post til TV2 25.05: «i vårt faglige innspill som vi har levert sammen med FHI, har vi ikke anbefalt å prioritere samfunnskritiske funksjoner i den nåværende situasjon».

Man kan ut fra dette stille seg spørsmål om hvilke vurderinger som ligger til grunn for regjeringens prioritering. Slik dette fremstår har altså regjeringen på vegne av sine politikerkolleger på Stortinget satt seg selv foran sine likemenn. Politikerforakten ved slike beslutninger kan øke, og om man ønsker tillit fra folket som har valgt dem, bør de innrette seg etter det systemet de selv har utformet. Folket har akseptert at de må vente på vaksiner fordi forklaringen har gitt mening, men denne beslutningen gir ingen mening! Politikerne snakker om dugnad, men dugnadsånden blant landets folkevalgte kan nå fremstå som ekstremt dårlig.

Stortingsrepresentantene Helge Orten og Sylvi Listhaug har gjort det kjent at de begge takker nei til dette vaksinasjonstilbudet. De har begge tydeligvis forstått signaleffekten en slik «sniking i køen» gir. Jeg håper at lokale medier i Møre og Romsdal snarest følger opp de 7 øvrige representantene fra vårt fylke for å finne ut om det anser seg selv som mer samfunnskritisk enn fylkets spesialisthelsetjeneste.

Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Helse Møre og Romsdal HF og fylkesstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal