Nye tilflyttere sprer optimisme i Romsdal

Flyttestrømmen har snudd: Sjøl om det foreløpig er små tall, kan kommunene, ved ordfører Geir Inge Lien, glede seg over flere tilflyttere enn fraflyttere siste året.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nå øyner kommunene håp om at tilflytting fører til vekst i barnetallet.

Meninger

Når folk bestemmer seg for å flytte, går flyttelasset ofte til et større sted, en større by. Flytting innebærer sentralisering. Så skjedde det noe i koronaåret 2020 som fikk ekspertene til å våkne: Når ei krise oppstår, holder folk seg som regel i ro. Men siste året har mange flyttet på seg.

Spesielt i Oslo og nærområdene skjedde det en endring: På seinhøsten i fjor pakket 8.785 Oslo-borgere flyttelasset og dro til en annen kommune. Gjennom hele 2020 flyttet nesten 44.000 personer ut fra Oslo. Hovedstaden hadde også tilflytting, men utflytterne var i flertall. Vi snakker innenlands flytting, ikke innvandring.

Våre seks kommuner har merket at flyttestrømmene ikke er slik de har vært de siste åra. Kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Vestnes, Rauma og Molde hadde første kvartal i år 38 flere tilflyttere enn fraflyttere. Vestnes og Hustadvika hadde netto tilflytting i 2020, for Molde var det en positiv overraskelse at utflyttingen har avtatt, og Molde har fått flere tilflyttere.

Det er ikke uvanlig at kriser bremser sentraliseringen. Norge opplevde det etter 2000 da den såkalte dot.com-krisa kom da teknologiaksjene stupte på børsene, og likedan under finanskrisen i 2009. Det nye er at flyttestrømmen forandres i ei tid der landet har vært delvis nedstengt på grunn av korona.

Mange nye tilflyttere er med og skaper optimisme i kommunene i vår region. Tilflytterne er gjerne yngre mennesker. Flere har arbeidsplassen med seg, og kan jobbe digitalt. Andre finner seg arbeid

lokalt, og tilfører kompetanse. Møre og Romsdal har for få kvinner. Nå øyner kommunene håp om at tilflytting fører til vekst i barnetallet. Det trengs, for i fire av våre seks kommuner var det fødselsunderskudd første kvartal i år. Folk flytter fordi de vil ha det bedre enn der de bodde før. Noen ønsker mer plass, en hageflekk, kort avstand til natur og friluftsliv. I bunnen ligger ønsket om godt barnehagetilbud, skoletilbud, kulturaktiviteter og gode, inkluderende lokalsamfunn. Vi håper hver eneste av kommune våre tar godt vare på mulighetene som byr seg med den nye flyttestrømmen.