Her er det typisk norsk å være god

Tryggest: Norsk trafikk regnes som kanskje den sikreste i verden. Men også her er det mange forbedringspunkter.  Foto: NTB

Det er derfor svært skremmende at flere kjører ruspåvirket.

Meninger

Fem år på rad har Norge blitt kåret til best på trafikksikkerhet. Vi topper European Traffic Safety Council (ETSC) sin liste over beste trafikksikkerhet i Europa år etter år. Arbeidet med trafikksikkerhet er rett og slett en norsk suksesshistorie.

Som med suksesshistorier flest, er det mange faktorer som påvirker sluttresultatet. Men de fleste som kjenner norsk trafikkarbeid vil peke på lagspill og godt samarbeid som det viktigste suksesskriteriet.

Det er mange aktører som arbeider med sikkerhetsarbeid i samferdsel, både kommuner, fylker, statlige etater og interesseorganisasjoner. Det koordinert og tverrfaglige arbeidet har gjort at Norge er i en særstilling.

95 personer mistet livet i trafikken i 2020. Det er 95 for mange, men det lavest antall trafikkdrepte i Norge siden ulykkesstatistikken begynte i 1947. Tar vi med at trafikken på de siste 70 åra har mangedoblet seg, er det et udiskutabelt at arbeidet med trafikksikkerhet er viktig.

Norge kom også nærmest EUs mål om å halvere antallet omkomne i trafikken fra 2010 til 2019, med en nedgang på 49 prosent.

Dessverre er det ikke på alle områder i trafikken at vi har samme gledelige utvikling. Over 10.000 bilister ble i fjor anmeldt for ruskjøring i trafikken. Vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende høge tall.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veger året før. Her er alkohol, narkotika og andre medikamenter medregnet. Det er derfor svært skremmende at flere kjører ruspåvirket.

Nullvisjonen som Norge har i arbeidet med trafikksikkerhet handler også om at hver og en av oss tar ansvar. I sommer vil mange ut på vegen, da er det ekstra viktig å være bevisst det ansvaret.