LEDER TIRSDAG 27. APRIL

Alarmerende tall om studenters helse

Alvorlige funn: Nesten halvparten av de spurte i en undersøkelse blant studenter svarer at de har slitt med psykiske plager under pandemien.   Foto: NTB

Fleksible ordninger for å fullføre studier og skolegang er viktig.

Meninger

Gjentatte ganger har det blitt advart om pandemiens konsekvenser for barn og unge. Nå kommer det nye tall og rapporter som viser at dette er mer enn en bekymring. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram mandag og viser at en stor andel av norske studenter har slitt psykisk det siste året. Nesten halvparten av studentene svarer at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Hva som blir konsekvensene på sikt er for tidlig å si.

To studieår har blitt veldig annerledes. Undervisning har blitt digital, prøver og tester har blitt skjøvet på og praksisperioder utsatt. For mange studenter har dette gått utover både læring og trivsel. Samtidig opplever enkelte at pandemien endrer rammebetingelsene i bransjen som de sikter seg inn mot. I slike perioder kan det være krevende å holde motivasjonen oppe. I tillegg rammer pandemien studentlivet hardt. Konserter, arrangement og sosiale samlinger blir avlyst. Det er grenser for hva man kan kompensere med digitalt.

Utfordringene til de unge bør løftes, og flere tiltak bør vurderes opp mot studentene. Økt tilgang på psykolog, og fleksible ordninger for å fullføre studier og skolegang er viktig. Studenter er ikke en gruppe, for å møte en slik situasjon må man ha ulike tiltak. Muligheten til å forlenge vårsemesteret er et slikt tiltak som kan gi en håndsrekning til de som føler at de har havnet på etterskudd. Det er viktig at man setter inn ressurser for å få på plass en gjenåpning av høgskoler og universitet. Undersøkelsen viser at lange perioder med tiltak og nedstenging påvirker studenthelsa negativt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at det er gode sjanser for at neste semester kan likne mer på normalen. Høgskoler og universitet må planlegge for at dette blir en realitet. Samtidig bør tiltak for å motvirke ensomhet ha spesielt prioritet.