LEDER FREDAG 23. APRIL

Når supermaktene vil bli best på klima

Vendepunkt: Torsdag startet klimatoppmøtet, hvor verdens supermakter lovet kraftige klimakutt. President Joe Biden vil at USA skal ta den grønne ledertrøya i klimasaken.   Foto: NTB

Historien viser at festtalene ofte får et brutalt møte med virkeligheten.

Meninger

På kort tid har president Joe Biden snudd USA helt om i klimaspørsmålet, slik han lovet i valgkampen. Men det er likevel imponerende at supermakten USA nå vil være verdensledende i klimaarbeidet. Blant verdens koronakrisepakker er det ingen andre land som vil bruke så mye på klima- og miljøtiltak som USA.

EU vil spandere 30 prosent av sitt budsjett på klimatiltak. I USA er andelen på minst 50 prosent, ifølge World Resource Institute (WRI).

Torsdag var 40 stats- og regjeringssjefer invitert til det to dager lange klimatoppmøtet, blant dem både Kinas president Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin.

At statsminister Erna Solberg er med, har fått MDG til å be den norske statsministeren garantere at Norge ikke vil torpedere de nye klimainitiativene fra USAs president Joe Biden.

– Jeg ønsker meg en tydelig garanti fra regjeringa for at Norge ikke vil motarbeide forslag om å stanse subsidier til fossil energi eller begrensninger på oljeboring i Arktis, sier MDGs Lan Marie Berg, ifølge NTB. Det er nye toner i norsk klimapolitikk, når MDG og flere norske miljøorganisasjoner ber den norske regjering bli inspirert av USA.

Da toppmøtet startet i går var det med beskjed om at amerikanerne sjøl skal få ned sine utslipp med 50 til 52 prosent innen 2030. Det er også ventet at flere andre store nasjoner vil følge etter.

Mange vil nok være skeptiske når Biden og andre verdensledere lover en grønnere satsing. Historien viser at festtalene ofte får et brutalt møte med virkeligheten, når upopulære klimatiltak skal iverksettes. Men i klimasaken står både liten og stor, supermakter og små lokalsamfunn, foran den samme utfordring og bekymring.

Det var et ikke ubetydelig vendepunkt da Kina og USA i forrige uke kunne fortelle om sitt klimasamarbeid. Verdens to største utslippsnasjoner må samarbeide om klima, for det er bare gjennom felles innsats vi kan møte den største trusselen menneskeheten har hatt.