LESERINNLEGG

Om «stakkarslige ledere». Tilsvar til Per Olav Mevold

Terje Tovan, Folkebevegelsen MuM  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Her kommer en utfordring til leserne - det er ingen premie for rett svar. Hva betyr:

«Det er stakkarslige 48 bedriftsledere som har akseptert invitten fra Brunvoll-sjef Terje Dyrseth.»

Alt A: Terje Dyrseth og 47 andre bedriftsledere er stakkarslige.

Alt B: Antallet bedriftsledere som har akseptert invitten fra Terje Dyrseth er stakkarslige 48.

Den som er i tvil om svaret henvises til norskboken. I et innlegg på RBnett den 18.4. avslører adm.dir. i Vikenco AS, Per Olav Mevold, at han mener svaret er Alt. A. Da vet vi det.


LESERINNLEGG

Det «stakkarslige» næringslivet i Møre og Romsdal

Av de forespurte bedriftene var det kun èn som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert, representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte.


Hva handler dette om? Jo, det handler om at Terje Dyrseth i Brunvoll Holding AS den 15.4. kunngjorde i RB at han hadde «tatt grep for å finne ut hva næringslivet mener» (om Møreaksen - min anm.). 48 bedriftsledere i Møre og Romsdal hadde undertegnet et «opprop». Dyrseth hadde fått hjelp av ROR og andre næringsfora til å ringe rundt, opplyste han, og konkluderte på det grunnlaget slik: «Vi opplever at næringslivet i Møre og Romsdal for det meste er enige om at Møreaksen er et bra tiltak».

Jeg syntes det var en litt drøy konklusjon, og repliserte altså slik i kommentarfeltet: «Det er stakkarslige 48 bedriftsledere som har akseptert invitten fra Brunvoll-sjef Terje Dyrseth.» Adm.dir. Mevold kom på da på banen og repliserte slik: «Det er bra Terje Tovan at du bruker ordet «stakkarslig» - for da kan jeg sende det i retur og be deg kikke deg i speilet og spørre hva du ser?»

Adm. dir. Mevold gir seg ikke med det, men fortsetter slik: «De 48 bedriftene (98 %) som har signert representerte i 2019 en total omsetning på ca. 80 mrd kroner og hadde ca. 13.000 ansatte. Det er disse bedriftene, deres ansatte og igjen deres underleverandører (med sine ansatte) du kaller stakkarslig».

Ikke bare bommer han på norskoppgaven, men han utleder videre at det ikke bare er 48 ledere, men i tillegg 13.000 ansatte jeg kaller «stakkarslige». Jeg er ganske overbevist om at ovenstående ikke representerer nivået til de øvrige 47 lederne. Adm. dir. Mevold gir seg ikke med å bruke kommentarfeltet, for i et eget innlegg på RB-nett den 18.4 gjentas budskapet. Og som et siste stikk til meg skriver han avslutningsvis:

«Det er helt ok at en personlig ikke er for et prosjekt, men det behøver ikke bety at en aktivt må motarbeide interessene til næringslivet i regionen.»

Jeg er også rimelig trygg på at en slik tolkning av samfunnsdebatten og dens premisser ikke deles av de øvrige 47. Men Adm. dir. Per Olav Mevold i Vikenco AS har i hvert fall klart og tydelig plassert seg i landskapet.

Terje Tovan, Folkebevegelsen MuM

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal