LESERINNLEGG

Det «stakkarslige» næringslivet i Møre og Romsdal

Av de forespurte bedriftene var det kun èn som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert, representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte.

Vår viktigste samferdselsåre er typisk åpen kun ett minutt hver halvtime og i tillegg stengt på natt. Det er dette vi nå endelig ser en ende på, og det med en løsning som er veldig gunstig med tanke på konkurransekraft for næringslivet. Det skriver Per Olav Mevold i Vikenco i dette innlegget.   Foto: Bjørn Brunovll

Meninger

Terje Dyrseth blir sammen med 47 næringslivsledere i regionen, som har signert på et felles opprop for Møreaksen i RB 14. april, beskrevet som «stakkarslig» av Terje Tovan i kommentarfeltet under reportasjen.

Av reportasjen fremgår det at av de forespurte bedriftene var det kun èn bedrift som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte. Det er disse bedriftene, deres ansatte og igjen deres underleverandører (med sine ansatte) som karakteriseres som stakkarslige.

Når lokale og sentrale myndigheter, næringsliv og regionen så tydelig signaliserer nytte og verdi av Møreaksen, kan jeg ikke se hvilke argumenter som finnes og som veier så tungt at vi skulle si nei takk til å få etablert fjordkryssingen og historiens samferdselsløft for Møre og Romsdal.Alternativet er sannsynlig utsettelse i nye 20-30 år, med de negative ringvirkningene det vil måtte ha for både næringsliv og befolkning i vår region.

Både jeg og bedriftene jeg representerer er daglige brukere av fergene i regionen, og vi har inngående kunnskap om de negative sidene. Dette gjelder både mht kostnader, tapt fritid og ikke minst at vår viktigste samferdselsåre typisk er åpen kun ett minutt hver halvtime og i tillegg stengt på natt. Det er dette vi nå endelig ser en ende på, og det med en løsning som er veldig gunstig med tanke på konkurransekraft for næringslivet samt økt fleksibilitet mht hvor folk bor i forhold til hvor de arbeider.

Det er helt ok at en personlig ikke er for et prosjekt, men det behøver ikke bety at en aktivt må motarbeide interessene til næringslivet i regionen.

Per Olav Mevold, CEO Vikenco AS

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal