LESERINNLEGG

Er bjørnen skutt?

"Skråsikkerheten er en usikker vitenskap, og er betydelig i forhold til realiseringen av Møreaksen. Jeg finner ingen notiser i avisene om at bjørnen faktisk er skutt."
Meninger

Det pågår omfattende polemikk om Møreaksen i avisene. Tonen er blitt hardere og polarisert etter at forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram før påske. Det kan virke som om mye står på spill, både prestisje og målbare verdier.

Jeg leser flere rubrikkannonser der bjørneskinnet frambys for salg. Skråsikkerheten er en usikker vitenskap, og er betydelig i forhold til realiseringen av Møreaksen. Jeg finner ingen notiser i avisene om at bjørnen faktisk er skutt.

Rekkefølgekrav til besvær

Vestnes kommunestyre vedtok 25. mars 2021 dette:

«Kommunestyret krev at det ikkje blir sett trafikk på Vik-Julbøen før Vik-Ørskogfjellet er ferdig.»

Et motsvarende rekkefølgekrav ble vedtatt i Molde for en tid tilbake, og er tatt inn i den gjeldende reguleringsplanen for Vik-Julbøen. Vestnes kommunestyre har ikke krevd noe tilsvarende, inntil man nå i mars gjorde det.

Rekkefølgekrav er et fenomen som lever sitt eget usikre liv i vakuumet mellom en kommune og Statens Vegvesen. Det vitner diskusjonen rundt formalia om firefelts-parsellen på Retiro i Molde om. Det er ikke gitt at Statens Vegvesen synes det er stas å måtte ta inn en ny forutsetning i reguleringsplanen.

Men i dette tilfellet fra Vestnes må en ha tillit til at det blir imøtekommet på samme måte som det fra Molde.

Sve mot resten?

Jeg skal her ikke komme inn på realiteten i forslaget til ny NTP, annet enn jeg stiller meg undrende til virkelighets-oppfattelsen rundt avsetningen på 2,5 mrd kr til Møreaksen i første seksårs-periode. Beløpet – også hvis man ser på hva som bebudes i perioden 2028-2033 - skiller seg vesentlig fra tall presentert for andre store prosjekter. Det eneste jeg kan si jeg oppfatter er at det må være svært viktig å få tatt det første spadetaket, og nå et «point of no return».

Frank Sve, FRP er aktiv i debattspaltene. Av aktiviteten kan det for leserne virke som om det foregår en drakamp mellom Sve på den ene side, som Møreaksen-motstander – og Møreaksen-tilhengere som Per Vidar Kjølmoen, AP og Helge Orten, H på den annen. Altså FRP mot resten.

Men slik er ikke virkeligheten.

Både i Molde, i fylket for øvrig og i Vestnes, som jeg kjenner lokalt, er det en bred allianse mot realisering av Møreaksen – fra Rødt og SV på venstresida, til Venstre og FRP mot høyre. Jeg representerer selv SV.

Motstanden mot Møreaksen er hverken FRP –initiert eller –ledet. Den har ikke rot i noe ideologisk fundament. Den er av praktisk og økonomisk art.

Jeg ber publikum tenke seg om, og se realitetene i utfordringen vi som samfunn står overfor – heller enn å tro dette er en tradisjonell politisk partistrid. For det er det ikke.

Geir Stokkeland, Vestnes

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal