LESERINNLEGG

Når skal Møreaksen bygges?

Meninger

Man kan av og til få inntrykk av at det pågår en avgjørelse om trasé for kryssing av Romsdalsfjorden. Det gjør det ikke.

Møreaksen ble vedtatt av Samferdselsministeren fra FrP i 2014.

I 2017 vedtok FrP, H, KrF, V, Ap og SP i Stortinget at Møreaksen er et prioritert prosjekt.

Nå i 2021 handler det om NÅR byggingen av Møreaksen skal komme i gang. I Nasjonal Transportplan åpner regjeringen for at Statens Vegvesen kan starte byggingen i 2023.

Løsninger vurdert

Før en trasé på et større veiprosjekt vedtas skal ulike traseer og konsepter utredes i en Konseptvalgutredning (KVU). KVU lå til grunn da regjeringen vedtok Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet i 2014. For kryssing av Romsdalsfjorden var det utredet fire hovedkonsepter (K): K0 ferge som i dag/K1 bedret fergetilbud, K2/K3 fjordkryssing via Møreaksen, K4 fjordkryssing Dryna-Brattvåg og K5 fjordkryssing via Sekken. For K5 ble det utredet 3 alternativer, hvorav ett er så å si identisk med det som senere har blitt kalt Romsdalsaksen.

Mål for samfunnet

Hovedårsaken til at Møreaksen kom ut som beste løsning: Best oppnåelse av samfunnsmålet - altså den utvikling av samfunnet man ønsker å få ut av investeringen. Møreaksen er best egnet til å styrke regionen vår.

Tilleggsutredning

I 2019 gjennomførte SVV/Vegdirektoratet en ny vurdering av alternativene 1) forbedret fergetilbud, 2) Romsdalsaksen med 90 km/t og 110 km/t og 3) Møreaksen med 90 km/t og 110 km/t. Dette som del av arbeidet med Nasjonal Transportplan og for å se om det fantes bedre og billigere løsninger enn den vedtatte Møreaksen.

Møreaksen best og billigst

I denne utredningen kom det frem at Møreaksen har 2-2,5 ganger bedre effekt enn forbedret fergetilbud, selv med gratis ferge hvert 10.minutt hele døgnet!

Og det kom frem at Romsdalsaksen med 90 km/t ville ha blitt kr 6 mrd dyrere enn Møreaksen, og Romsdalsaksen med 110 km/t ville blitt kr 14 mrd dyrere. I tillegg varslet flere instanser innsigelse mot å legge E39 tett opp til Veøya. Møreaksen gir 23 % høyere nytteverdi enn Romsdalsaksen. Nytteverdien av Kjerringsundet til Aukra kommer i tillegg.

Oppsummering

Møreaksen er beste og billigste løsning. Møreaksen er vedtatt. Møreaksen er prioritert av Stortinget. Spørsmålet nå er om vi kan få kommet i gang å bygge i 2023.

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

-------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal